top of page

PORIADOK PRE SÚŤAŽ POHÁR V4

1. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tento poriadok upravuje podmienky súťaže "Pohár V4" (ďalej len "súťaž).

 2. Pretekom na účely tohto poriadku rozumieme výlučne medzinárodný coursing uvedený v FCI kalendári pre daný kalendárny rok.

 3. Kalendárom V4 na účely tohto poriadku rozumieme zoznam termínov pretekov, z ktorých súťaž v danom roku pozostáva.

2. Priebeh súťaže

 

 1. Súťažiť sú oprávnené všetky plemená chrtov (skupina č. 10) a plemená zo skupiny č. 5 (platí len pre plemená Cirneco dell’ Etna, Faraónsky pes, Ibizský podenko, Kanársky podenko, Portugalský podenko).

 2. Jedince podľa bodu 2.1 sa musia zúčastniť minimálne 3 pretekov uvedených v Kalendári V4 v 3 rôznych krajinách.

 3. Vipet alebo taliansky chrtík súťaží počas celej sezóny v tej kategórii, v ktorej štartoval na svojom prvom preteku v danej sezóne.

 4. Jedincom sa za výsledky v preteku prideľujú body v závislosti od počtu psov na štarte tak, že jedinec umiestnený na 1. mieste dostáva taký počet bodov, koľko je psov na štarte a jedinec umiestnený na poslednom mieste dostáva 1 bod. 

 5. V záverečnej klasifikácii sa sčítavajú získané body z 5 najlepších výsledkov pretekov, ktoré jedinec absolvuje.

 6. Jedincovi, ktorý získal najvyšší počet bodov sa udelí titul Víťaz pohára V4 + rok získania titulu.

 7. Titul sa udeľuje v rámci plemena zvlášť pre suky a zvlášť pre psy.

 8. Slávnostné vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien bude na tom podujatí, ktoré je v kalendári V4 v poradí posledné.

 9. V prípade rovnosti bodov sa bude prihliadať na ďalšie kritériá v poradí tak, ako sú napísané nižšie. Víťazom sa stane pes, ktorý

 • sa zúčastnil minimálne jedného preteku v každej zo všetkých štyroch krajinách,

 • sa zúčastnil väčšieho počtu pretekov,

 • získal celkovo vyšší počet bodov zo všetkých absolvovaných pretekov,

 • sa lepšie umiestnil na poslednom slovenskom V4 podujatí. 

 

3. Organizácia

 

 1. Do súťaže sa môžu zapojiť len kluby pôsobiace v krajinách Česko, Maďarsko, Poľsko alebo Slovensko.

 2. Každý z klubov, nahlasuje svoj termín pretekov do Kalendára V4 najneskôr do 15.12. predchádzajúceho kalendárneho roku.

 3. Nahlásiť je možné len pretek uvedený v FCI coursingovom kalendári pre daný kalendárny rok.

 4. Kalendár V4 bude zverejnený včas na internetovej stránke V4.

 5. Z každého preteku odovzdáva klub 30 € organizátorovi V4.

bottom of page