PORIADOK PRE SÚŤAŽ POHÁR V4

1. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tento poriadok upravuje podmienky súťaže "Pohár V4" (ďalej len "súťaž).

 2. Pretekom na účely tohto poriadku rozumieme výlučne medzinárodný coursing uvedený v FCI kalendári pre daný kalendárny rok.

 3. Kalendárom V4 na účely tohto poriadku rozumieme zoznam termínov pretekov, z ktorých súťaž v danom roku pozostáva.

2. Priebeh súťaže

 

 1. Súťažiť sú oprávnené všetky plemená chrtov (skupina č. 10) a plemená zo skupiny č. 5 (platí len pre plemená Cirneco dell’ Etna, Faraónsky pes, Ibizský podenko, Kanársky podenko, Portugalský podenko).

 2. Jedince podľa bodu 2.1 sa musia zúčastniť minimálne 3 pretekov uvedených v Kalendári V4 v 3 rôznych krajinách.

 3. Vipet alebo taliansky chrtík súťaží počas celej sezóny v tej kategórii, v ktorej štartoval na svojom prvom preteku v danej sezóne.

 4. Jedincom sa za výsledky v preteku prideľujú body v závislosti od počtu psov na štarte tak, že jedinec umiestnený na 1. mieste dostáva taký počet bodov, koľko je psov na štarte a jedinec umiestnený na poslednom mieste dostáva 1 bod. 

 5. V záverečnej klasifikácii sa sčítavajú získané body z 5 najlepších výsledkov pretekov, ktoré jedinec absolvuje.

 6. Jedincovi, ktorý získal najvyšší počet bodov sa udelí titul Víťaz pohára V4 + rok získania titulu.

 7. Titul sa udeľuje v rámci plemena zvlášť pre suky a zvlášť pre psy.

 8. Slávnostné vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien bude na tom podujatí, ktoré je v kalendári V4 v poradí posledné.

 9. V prípade rovnosti bodov sa bude prihliadať na ďalšie kritériá v poradí tak, ako sú napísané nižšie. Víťazom sa stane pes, ktorý

 • sa zúčastnil minimálne jedného preteku v každej zo všetkých štyroch krajinách,

 • sa zúčastnil väčšieho počtu pretekov,

 • získal celkovo vyšší počet bodov zo všetkých absolvovaných pretekov,

 • sa lepšie umiestnil na tom podujatí, ktoré je v kalendári V4 v poradí posledné.

 

 

3. Organizácia

 

 1. Do súťaže sa môžu zapojiť len kluby pôsobiace v krajinách Česko, Maďarsko, Poľsko alebo Slovensko.

 2. Každý z klubov, nahlasuje svoj termín pretekov do Kalendára V4 najneskôr do 15.12. predchádzajúceho kalendárneho roku.

 3. Nahlásiť je možné len pretek uvedený v FCI coursingovom kalendári pre daný kalendárny rok.

 4. Kalendár V4 bude zverejnený včas na internetovej stránke V4.

 5. Z každého preteku odovzdáva klub 30 € organizátorovi V4.