top of page

OZNAMY DCK SKJ V ROKU 2014

DOSTIHOVÍ A COURSINGOVÍ VÍŤAZI 2014

 

 

Za uplynulú dostihovú sezónu získali titul Dostihový víťaz 2014 alebo Coursingový víťaz 2014 títo chrti:

Afgánsky chrt - suka

Bahirra Juwel von Persien, maj. Katarína Chupeková

Coursingový víťaz 2014

 

Barzoj - suka

Figura Soversenstva Mraja, maj. Radovan Bočák

Coursingový víťaz 2014

 

Barzoj - pes

Dostigaj Bolsego Mraja, maj. Tatiana Ratuská

Coursingový víťaz 2014

 

Írsky vlkodav - pes

Arlin Lux Essenia, maj. Martina Mariščáková

Coursingový víťaz 2014

 

Taliansky chrtík - suka

Ednah Mraja, maj. Jana Mrázová

Coursingový víťaz 2014

 

Taliansky chrtík - pes

Faceto Filippe Tredici, maj. Michaela Hájovská

Coursingový víťaz 2014

 

Taliansky chrtík - národná trieda - pes

Giancarlo Tredici, maj. Michaela Hájovská

Coursingový víťaz 2014

Majiteľom víťazných chrtov budú zaslané pozvánky na slávnostné odovzdávanie cien. Víťazom blahoželáme!
Saluki - suka

Ta´zim Gehna Gazalah, maj. Alžbeta Fľaková

Coursingový víťaz 2014

 

Saluki - pes

Badar Al-Najir, maj. Mikuláš Kevély

Coursingový víťaz 2014

 

Sloughi - suka

Bassira ag Dalvit, maj. Ivan Pádej

Coursingový víťaz 2014

 

Whippet - suka

Culann´s Quinta Essentia, maj. Albert Bálint

Coursingový víťaz 2014

 

Whippet - pes

Mister Dolce Good to See You, maj. Roman Božik

Coursingový víťaz 2014

 

Saluki - pes

Badar Al-Najir, maj. Mikuláš Kevély

Dostihový víťaz 2014

 

Whippet - suka

Donna Summer Cinpress, maj. Michal Ďurana

Dostihový víťaz 2014

 

whippet - pes

Kipsiele Koech Bohemia Snap Dog, maj. Eduard Schwarz

Dostihový víťaz 2014

OFICIÁLNA ZÁPISNICA ZO ZASADANIA CdL FCI

 

Dňa 26. 6. 2014 sa v talianskom Lavarone uskutočnilo zasadanie CdL. Oficiálna zápisnica je Vám k dispozícii v anglickom (originál), francúzskom a nemeckom jazyku.

DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR

 

Prosíme všetkých záujemcov o súťaž Dostihový víťaz SR 2014, aby zasielali spracované výsledky dostihov spolu s kópiou dostihovej knihy najneskôr do 30.11.2014 .

Vyplnené tlačivo zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Ing. Slavomíra Božiková

 

Prílohy:  kópia dostihovej knihy

 

MERANIE TALIANSKYCH CHRTÍKOV A VIPETOV

 

Oznamujeme majiteľom talianskych chrtíkov a vipetov, že plánované meranie dňa 27.09.2014 na Dostihovej dráhe v Ivánke pri Nitre je ZRUŠENÉ.

 

Posledné tohtoročné meranie kohútikovej výšky talianskych chrtíkov a vipetov sa uskutoční dňa 28.09.2014 na Dostihovej dráhe v Marcheggu. Uzávierka prihlášok na meranie je 26.09.2014 do 20:00 hod.

 

Na meranie si nezabudnite priniesť tréningovú knižku a licenciu psa

 

Riadne prihlásené vipety a talianske chrtíky sú premeriavané bez poplatku. Za premeriavanie vipetov a talianskych chrtíkov prihlásených priamo na mieste alebo po termíne uzávierky sa uhrádza poplatok 2 eurá.

 

UPOZORŇUJEME NA POVINNÉ TZV. DRUHÉ PREMERANIE VIPETA A TALIANSKEHO CHRTÍKA PRED ZAČIATKOM DOSTIHOVEJ / COURSINGOVEJ SEZÓNY, KTORÁ NASLEDUJE PO DOVŔŠENÍ 2 ROKOV VEKU PSA, KTORÉ MUSÍ BYŤ RIADNE ZAPÍSANÉ V LICENCII PSA. V OPAČNOM PRÍPADE JE LICENCIA NEPLATNÁ A DCK SKJ MÁ PRÁVO TAKÚTO LICENCIU STIAHNUŤ.

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Ing. Slavomíra Božiková

 

ZASADANIE KOMISIE

 

Dňa 12.08.2014 sa uskutočnilo zasadanie Dostihovej a coursingovej komisie SKJ. 

História zápisníc.

POĎAKOVANIE SLOVENSKÝM REPREZENTANTOM

 

Ďakujeme všetkým účastníkom slovenskej reprezentačnej výpravy, ktorí sa zúčastnili Majstrovstiev Európy 2014 v coursingu v talianskom Malga Millegrobbe - Lavarone.

 

Najúspešnejšou pretekárkou slovenskej výpravy bola barzojka G'Durza-Chouranovna Du Domaine D'lasnaia-Poliana, ktorá sa umiestnila na krásnom 6. mieste! Majiteľke Jane Mrázovej blahoželáme.

 

Tieto ME boli rozlúčkou v rámci poslednej coursingovej sezóny pre jedného z najstarších účastníkov ME a reprezentanta SR na Majstrovstiev Európy v coursingu od roku 2009  vipeta Benjamína Yellow Treatures (5. miesto na ME 2009).

 

Zvlášť patrí poďakovanie Danke Macejovej, ktorá je už tradične šéfkou našej slovenskej výpravy.

Informácie 

Kompletné výsledky z ME v coursingu 2014 nájdete TU.

ORGANIZAČNÉ POKYNY K ME V COURSINGU 2014

 

Oznamujeme majiteľom psov, ktorí sa zúčastnia blížiacich sa Majstrovstiev Európy v coursingu 2014, že všetky potrebné informácie získajú na stránke www.eurocoursing2014.it  

 

UPOZORNENIE

Plemená taliansky chrtík a vipet sa okrem veterinárnej kontroly majú povinnosť zúčastniť aj premerania kohútikovej výšky, ktoré bude prebiehať dňa 28.06.2014 (sobota) od 10:00 hod. 

 

REPREZENTAČNÁ EQUIPA SR NA ME V COURSINGU 2014

 

Na tohtoročných Majstrovstvách Európy v coursingu, ktoré sa uskutočnia v talianskom Malga Millegrobbe - Lavarone v dňoch 27. - 28. - 29.  júna 2014 bude SR reprezentovať táto equipa:

 

VEDÚCA REPREZENTÁCIE SR

Dana Macejová, tel. č.: 0905 956 554

 

BARZOJ - Suka

Derzosth Mraja, maj. Jana Mrázová

Figura Soversenstva Mraja, maj. Radovan Bočák

G'Durza-Chouranovna Du Domaine D'lasnaia-Poliana, maj. Mrázová

 

BARZOJ - Pes

Dogoni Menja Mraja, maj. Oľga Dašková

Dostigaj Bolšego Mraja, maj. Tatiana Ratuská

 

MAĎARSKÝ CHRT - Suka

Kucorgó-Dombi Golyahír, maj. Zdenko Bělunek + Judit Fóti

 

SALUKI - Suka

Ta'zim Gehna Gazalah, maj. Alžbeta Fľaková

 

SALUKI - Pes

Badar Al-Najir, maj. Mikuláš Kevély

AFGÁNSKY CHRT - Suka

Bahirra Juwel von Persien, maj. Katarína Chupeková

 

TALIANSKY CHRTÍK - Suka

Adiah Mraja, maj. Martina Ružinská

Dervish Passerella Princess, maj. Jana Mrázová

Ednah Mraja, maj. Jana Mrázová

 

TALIANSKY CHRTÍK - Pes

El Eben Mraja, maj. Radovan Bočák

 

VIPET - Suka

Amirah Jasmine Con Amore, maj. Monika Kozánková

Culann's Quinta essentia, maj. Albert Bálint

Unique z Hedvábí, maj. Martina Tomšová

 

VIPET - Pes

Benjamín Yellow Treatures, maj. Slavomíra + Roman Božik

Gordon Isis Wind, maj. Slavomíra + Roman Božik

UPOZORNENIE: Každý účastník komunikuje počas ME s organizátorom výlučne prostredníctvom vedúcej reprezentácie SR a riadi sa jej pokynmi. Odporúčame účastníkom ME, aby si uložili do svojho telefónu kontakt na p. Macejovú ( 0905 956 554 ) a po príchode do Lavarone sa s ňou čo najrýchlejšie skontaktovali.

 

MERANIE VIPETOV A TALIANSKYCH CHRTÍKOV

 

V roku 2014 sa uskutoční meranie vipetov a talianskych chrtíkov v nasledujúcich termínoch:

 

29.03.2014 – výstavisko Nitra

19.04.2014 – Ivánka pri Nitre

03.05.2014 – Rábapatona

09.08.2014 – Topoľčianky

27.09.2014 – Ivánka pri Nitre - zrušené, náhradný termín: 28.09.2014 v Marcheggu

 

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Ing. Slavomíra Božiková

 

 

Na meranie si nezabudnite priniesť:

  1. tréningovú knižku

  2. licenciu

NÁRODNÝ FCI DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ KALENDÁR 2014

 

Coursing

26.-27.04.2014 - CACIL, CACT, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska - Žilina - RHS, bodovací

15.06.2014 – CACT, Jasenie - SKChCh, bodovací

02.-03.08.2014 - CACIL, CACT, Grand Prix, Bratislava - RHS, bodovací

 

Dostihy

19.04.2014 – národný dostih - Jarná cena – Ivanka pri Nitre - NDGK

03.05.2014 – CACIL, CACT – Medzinárodné majstrovstvá Slovenska na dráhe – Rábapatona - RHS

14.06.2014 – národný dostih – CACT - Veľká cena Slovenska - Ivanka pri Nitre - NDGK

12.07.2014 – národný dostih - Cena obce Ivanka pri Nitre - NDGK

23.08.2014 – národný dostih – CACT - Majstrovstvá Slovenska – Ivanka pri Nitre - NDGK

27.09.2014 – národný dostih – CACT - Slovenské Derby - Ivanka pri Nitre - NDGK

 

Víťaz pre krásu a výkon 2014

02.-03.08.2014 – coursing Grand Prix Bratislava RHS + 9.8.2014 – klubová výstava chrtov Topolčianky SKChCh

MEDZINÁRODNÝ FCI DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ KALENDÁR 2014

 

 

FCI kalendár medzinárodných podujatí na rok 2014. 

bottom of page