top of page
V4 Cup 2022 logo.jpg

OZNAMY DCK SKJ V ROKU 2022

Na základe rozhodnutia VZ SKJ zo dňa 28.04.2022  patria do pôsobnosti DCK SKJ kluby:
 DCK SKJ bude uznávať tréningové behy, licenčné behy iba od vyššie uvedených klubov.
 Iné ako uvedené kluby nemajú splnené podmienky v zmysle štatútu DCK SKJ.
ZMENA V ZADÁVANÍ ČAKATEĽSTVA CACT

DCK SKJ elektronickým hlasovaním zmenila bod 3 v ods. 5.1 Slovenský šampión práce / CACT v Národnom dostihovom a coursingovom poriadku. Aktuálne znenie Národného poriadku TU.

DCK SKJ  01.03.2023
MAJSTROVSTVÁ SVETA v coursingu 2023 - PRIHLASOVANIE

 

V dňoch 29. júna – 2. júla 2023 sa vo švédskom Kristianstade uskutočnia tohtoročné Majstrovstvá sveta v coursingu. Prosíme záujemcov, aby vyplnenú prihlášku spolu s kópiou licenčnej knihy, kópiou preukazu o pôvode psa a kópiou potvrdenia o úhrade štartovného zasielali na adresu: sdcz.info@gmail.com  najneskôr do 23.04.2023. Po uvedenom termíne nebude prihláška na MS prijatá. 

Štartovné za jedného psa je 60 eur, ktoré musí záujemca uhradiť do 23.04.2023 na účet klubu SDCZ:

 

IBAN: SK09 1100 0000 0029 4446 4151

Banka:  Tatra Banka, a. s.

Suma: 60 €

Do poznámky uviesť: "meno psa, štartovné MS 2023"

                                      (napr. Kraken z Rýchleho sveta, štartovné MS 2023)

 

UPOZORNENIE: Bez úhrady štartovného do 23.04.2023 nebude pes zaradený do slovenskej reprezentácie.

 

Pre účasť na majstrovstvách FCI sú oprávnení len tí psi, ktorých dostiahnuté výsledky predstavujú vysoký štandard kvality nutný pre tento druh vrcholovej súťaže. 

 

Každý navrhnutý chrt musí pred dátumom 30.04.2023 prejsť dvoma pretekmi bez diskvalifikácie. Pokiaľ bude chrt diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi dátumom 30.04.2023 a dátumom konania majstrovstiev, jeho účasť je vylúčená.

 

KRITÉRIA VÝBERU REPREZENTANTOV:

Reprezentantov na MS nominuje DCK SKJ. Pes môže štartovať len v jednej triede, a to buď v triede FCI-CACIL alebo v CSS triede. Ak počet záujemcov pre FCI-CACIL triedu prevyšuje 6 jedincov pre plemeno a pohlavie a takisto pre CSS triedu ak počet záujemcov prevyšuje 6 jedincov pre plemeno a pohlavie, DCK SKJ bude postupovať pri nominácii podľa nasledujúcich kritérií:

 

1.Coursingový víťaz SR 2022

2.Finálové umiestnenie (do 6. miesta) na MS v coursingu 2022

3.Najlepšie 3 umiestnenia v pretekoch v coursingovej sezóne 2022 a 2023, pri rovnosti rozhoduje umiestnenie v ďalšom preteku. 

DCK SKJ 24.02.2023

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

sdcz.info@gmail.com

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Povinné prílohy:

  1. kópia licenčnej knihy

  2. kópia preukazu o pôvode psa

  3. kópia o úhrade štartovného

NOVÉ TLAČIVO NA ZÁPIS LICENČNÝCH BEHOV

 

Dňa 21.02.2023 DCK SKJ elektronickým hlasovaním schválila nové tlačivo na zápis licenčných skúšok s názvom "Potvrdenie o vykonaní licenčnej skúšky". Doteraz sa licenčné skúšky zapisovali do tréningovej knižky, po novom sa budú zapisovať do tlačiva, ktoré si majiteľ psa stiahne zo stránky DCK, vytlačí, vypíše hlavičku a po úspešnom absolvovaní licenčného behu si tento nechá zapísať rozhodcovi do tlačiva. Tlačivo platí pre dostihy, aj pre coursing.

Od kedy sa budú zapisovať licenčné behy do nového tlačiva?

Tlačivo bolo schválené dňa 21.02.2023. Na najbližší tréning si už prineste nové tlačivo na zápis licenčných behov.

Zapisujú sa do nového tlačiva aj tréningové behy?

Každý pes musí pred absolvovaním prvého licenčného behu absolvovať najmenej tri tréningové behy. Tréningové behy sa nevpisujú do nového tlačiva, vpisujú sa do tréningovej knižky. Pri žiadosti o vystavenie licencie budete dokladovať tréningové behy kópiou tréningovej knižky. 

Čo ak už mám absolvované nejaké licenčné behy a mám ich zapísané v tréningovej knižke?

V tom prípade si necháte zapísať do nového tlačiva len nové licenčné behy a pri žiadosti o vystavenie licencie budete dokladovať časť odbehaných licenčných behov tréningovou knižkou a časť odbehaných licenčných behov novým tlačivom.

Zapíšu mi po novom licenčný beh aj do tréningovej knižky?

Rozhodca už po 21.02.2023 nemusí zapisovať licenčný beh do tréningovej knižky. Rozhodca zaznamená úspešný licenčný beh do nového tlačiva. 

Čo ak môj pes nesplní licenčný beh?

Neúspešné licenčné behy sa do nového tlačiva nezapisujú. 

 

DCK SKJ, 21.02.2023

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA DCK SKJ

Dňa 09.12.2023 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie komisie. 

DCK SKJ  14.02.2023
FCI MAJSTROVSTVÁ SVETA V COURSINGU 2023 

 

V dňoch 29. júna – 02. júla 2023 sa vo švédskom Kristianstade uskutočnia tohtoročné FCI Majstrovstvá sveta v coursingu. Oficiálna stránka majstrovstiev: TU

Prijímanie prihlášok zabezpečuje DCK SKJ. Informácie ohľadne prihlášok budú zverejnené včas.

DCK SKJ nominuje reprezentantov na majstrovské dostihy FCI. Ak počet záujemcov prevyšuje stanovený limit, postupuje sa pri ich nominácii podľa nasledovných kritérií:

1. coursingový víťaz SR predošlého roku.

2. finálové umiestnenie (do 6. miesta) na MS v coursingu 2022.

3. najlepšie tri umiestnenia v pretekoch v coursingovej sezóne 2022 a 2023, pri rovnosti rozhoduje umiestnenie v ďalšom preteku.

Rozhodcovia pre coursing, ktorí majú záujem o rozhodovanie na FCI majstrovstvách sveta informujú e-mailom o svojom záujme delegáta v CSS p. Slavomíru Božikovú najneskôr do 27.02.2023. Zasielajú tieto informácie:

meno a priezvisko

adresa: ulica+číslo, PSČ+mesto

telefón

e-mail

štvrtok-piatok-sobota-nedeľa (v ktorý deň by mali záujem rozhodovať)

zoznam plemien, ktoré nemôžu rozhodovať

DCK SKJ 14.02.2023

OZNAM PRE MERACÍCH ROZHODCOV

 

Dávame do pozornosti zmeny v článku 1.5 Dobrovoľné meranie výšky, vipety a PLI Národného poriadku, a to najmä:

bod 4 písm. i) Pes sa meria šesťkrát. Do dokladu je zapísaná priemerná zistená miera.

bod 7. Ak už bola psovi vydaná licencia, výsledky meraní musia byť meracím rozhodcom, ktorý meranie realizoval, zaslané administrátorovi DCK SKJ do 5 dní odo dňa merania.

DCK SKJ 14.02.2023

COURSINGOVÍ A DOSTIHOVÍ VÍŤAZI SR

Najúspešnejšie chrty uplynulej dostihovej sezóny získali titul Dostihový a Coursingový víťaz SR 2022. Majiteľom víťazných psov srdečne blahoželáme. 

COURSINGOVÍ VÍŤAZI SR 2022
Whippet - FCI-CACIL - suka

Alijamo´s Galaxy Corona, maj. Monika Sklenár Kozánková

 

Whippet - FCI-CACIL - pes

Asher Petrificus Totalus, maj. Vladimíra Kohútová

 

Whippet - CSS - suka

Alijamo´s Feel Pretty, maj. Monika Sklenár Kozánková

 

Whippet - CSS - pes

Drake Kesan Hound, maj. Vladimíra Kohútová

Cirneco dell´Etna - CSS - suka

Bellona Bali Wai-Wad, maj. Michaela Vedrödyová

Cirneco dell´Etna - CSS - pes

Sasa´Dei Vignazzi, maj. Michaela Vedrödyová

DOSTIHOVÍ VÍŤAZI SR 2022
 
Whippet - suka

Dare to be Divine Fancy That, maj. Martina Gaži

 

Taliansky chrtík - šprintér - pes

New Racing Lover Pablo, maj. Cristina Balzanelli

Taliansky chrtík - FCI-CACIL - suka

IT Grey Butterfly Eolien Eye of Ra, maj. Ingrid Tomová

 

Taliansky chrtík - FCI-CACIL - pes

Wind Flower Feritte Bugsy, maj. Jana Ďurišová

 

Podenco Ibicenco, CSS - suka

Sasha Rjabina De Bergerac, maj. Rebecca Cichrová

 

Saluki - FCI-CACIL - suka

Bloody Mary Isidar Mithrim, maj. Valéria Černáková

Saluki - FCI-CACIL - pes

Balerion Isidar Mithrim, maj. Tomáš Tomkuljak

Saluki - CSS - pes

Masetto, maj. Ľubomíra Šupová

DCK SKJ 29.12.2022

OPRAVA VÝSLEDKOV Z COURSINGU V GALANTE

 

Vo výsledkoch z medzinárodného coursingu Esterházy de Galanta Cup, ktorý sa uskutočnil 10.09.2022 v Galante neboli v kategórii Saluki - FCI-CACIL class + CSS class (mix) správne udelené certifikáty CACT, RCACT. Klub Racing Hounds Slovakia výsledky opravil.

10.09.2022 Esterházy de Galanta Cup, CACIL, CACT, Galanta (RHS)

 

DCK SKJ, 29.12.2022

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN 

 

Ďakujeme všetkým majiteľom psov, ktorí si boli dňa 30.10.2022 prevziať v záverečnom kruhu na DANUBE CACIB v Bratislave cenu  Dostihového  a Coursingového víťaza SR 2021 z rúk prezidenta SKJ p. Jozefa Jursu, viceprezidenta SKJ p. Ivana Kočajdu a predsedu DCK SKJ p. Romana Božika.  

 

Veľká  vďaka  patrí aj moderátorke p. Natálii Božikovej, p. Slavomíre Božikovej za prípravu textov a p. Martinovi Ondraškovi za krásne fotografie, ktoré sme uverejnili v galérii víťazov.

Galéria Coursingových víťazov SR 2021

Galéria Dostihových víťazov SR 2021

DCK SKJ, 10.11.2022

Martin Ondraska - SKJ.jpg
Všetci.jpg

Foto: Martin Ondraska

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN PRE DOSTIHOVÝCH A COURSINGOVÝCH VÍŤAZOV SR 2021

 

Pozývame všetkých záujemcov o dostihový a coursingový šport na slávnostné odovzdávanie cien najúspešnejších chrtom uplynulej dostihovej sezóny, ktoré sa uskutoční v piatok 30.10.2022 o 14:00 hod. na Medzinárodnej výstave v Bratislave. Pohár a diplom o pridelení titulu Dostihový víťaz SR 2021 alebo Coursingový víťaz SR 2021 si prevezmú majitelia týchto víťazných psov:

COURSINGOVÍ VÍŤAZI SR 2021
Afgánsky chrt - suka

Carrie Bradshaw Gandamak Slovakia, maj. Mariana Žikavská

 

Barzoj - suka

Vasart Radena, maj. Radovan Bočák

 

Barzoj - pes

Cavallierik Gangsta, maj. Dagmar Rizmanová

 

Saluki - pes

Balerion Isidar Mithrim, maj. Tomáš Tomkuljak

Sloughi - suka

Bedouine Balkan Sighthound, maj. Ivan Pádej

Whippet - suka

Esme Gandamak Slovakia, maj. Ivana Ondrejová

Whippet - pes

Fierce Fireball Blaze, maj. Slavomíra a Roman Božik

Whippet - šprintér - suka

Apolenka VIP Poppet, maj. Katarína Tausingerová

Whippet - šprintér - pes

Asher Petrificus Totalus, maj. Vladimíra Kohútová

 

Taliansky chrtík - suka

Noria Tredici, maj. Zdenka Vavrová

Taliansky chrtík - pes

Wind Flower Feritte Bugsy, maj. Jana Ďurišová

DOSTIHOVÍ VÍŤAZI SR 2021
 
Whippet - suka

Tequila Vlapan, maj. Pavol Tapušík

 

Taliansky chrtík - šprintér - pes

New Racing Lover Pablo, maj. Cristina Balzanelli

DCK SKJ 24.10.2022

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA DCK SKJ

Dňa 28.06.2022 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie komisie. Zápisnica zo zasadnutia je zverejnená TU.

DCK SKJ  23.10.2022
VRÁTILI SME SA Z MS A BOLI SME ÚSPEŠNÍ

Naša malá slovenská výprava sa vrátila z FCI Majstrovstiev sveta v coursingu a CSS World Winner event-u vo fínskom Kalajoki. Všetci naši reprezentanti získali pódiové umiestnenia, čím sme sa zaradili medzi najúspešnejšie tímy. Taliansky chrtík Wind Flower Feritte Bugsy získal najvzácnejšiu trofej - titul FCI Majstra sveta v coursingu. Ďakujeme Slávke Božikovej, vedúcej reprezentácie SR, za starostlivosť o našich reprezntantov.

viac informácií TU

DCK SKJ  04.06.2022

Slovenská reprezentačná výprava

REPREZENTAČNÁ EQUIPA SR NA MS V COURSINGU 2022

Tohtoročné majstrovstvá sa uskutočnia v dňoch 26.-29.05.2022 v Kalajoki (FIN). Tento rok dostala šancu ísť reprezentovať aj slovenská výprava. Záujemcovia sa prihlasili zaslaním prihlášky spoločne s prílohami najneskôr do 30.04.2022 na e-mailovú adresu dck@skj.sk

 
VEDÚCI REPREZENTÁCIE SR

p. Slavomíra Božiková

 

REPREZENTANTI:

TALIANSKY CHRTÍK - pes trieda FCI - CACIL

Wind Flower Feritte Bugsy , majiteľka  Jana Ďurišová

WHIPPET - pes trieda CSS

Asher Petrificus Totalus , majiteľka  Vladimíra Kohútová

PODENCO IBICENCO - fena trieda CSS

Sasha Rjabina  De Bergerac , majiteľ , majiteľka Miroslava Fukasová 

MS 1_JPG.webp
UPOZORNENIE: Každý účastník komunikuje počas ME s organizátorom výlučne prostredníctvom vedúceho reprezentácie SR a riadi sa jeho pokynmi. Odporúčame účastníkom ME, aby si uložili do svojho telefónu kontakt na vedúcich reprezentácie a po príchode do Jõulumäe sa s nimi čo najrýchlejšie skontaktovali.
 
DCK SKJ 10.05.2022

 

OZNAMY DCK SKJ V PRIEBEHU ROKA 2019

 

Všetky oznamy, ktoré DCK SKJ uverejnila na svojej stránke počas roka 2019 nájdete TU.

bottom of page