top of page
Logo V4 Cup 2019.jpg

OZNAMY DCK SKJ V ROKU 2019 

Kluby v pôsobnosti DCK SKJ:

Slovenský klub chovateľov chrtov

Slovenský dostihový a cursingový zväz

Racing Hounds Slovakia

 DCK SKJ bude uznávať tréningové behy, licenčné behy iba od vyššie uvedených klubov.
 Iné ako uvedené kluby nemajú splnené podmienky v zmysle štatútu DCK SKJ.
REPREZENTAČNÁ EQUIPA SR NA ME V COURSINGU 2019

 

Na tohtoročných Majstrovstvách Európy v coursingu, ktoré sa uskutočnia v estónskom Jõulumäe v dňoch 21.06. - 23.06.2019 bude SR reprezentovať táto equipa:

 

VEDÚCI REPREZENTÁCIE SR

p. Radoslav Števčík (piatok, sobota)

p. Slavomíra Božiková (nedeľa)

 

BARZOJ - pes

Del Sol Sirius Black of Coburn WNS, maj. Radoslav Števčík a Anna Vargová

 

ÍRSKY VLKODAV - pes

Deaglan Casidy Ray, maj. Ján Tverdík

Guinness Flintstone, maj. Ján Tverdík

TALIANSKY CHRTÍK - pes

Fangio Famoso Tredici, maj. Cristina Balzanelli Zannini

Xantino Bohemia Skara, maj. Radoslav Števčík a Anna Vargová

TALIANSKY CHRTÍK - SPRINTER - pes

Adelchi Momo, maj. Cristina Balzanelli Zannini

Blue Velvet Duelano, maj. Dana Macejová

New Racing Lover Pablo, maj. Cristina Balzanelli Zannini

WHIPPET - pes

Alvin Monkali, maj. Marián Piffko

ECC 2016 Fierce Fireball Blaze, maj. Slavomíra a Roman Božik

Jensen Isis Wind, maj. Marián Piffko

Mister Dolce Good To See You, maj. Slavomíra a Roman Božik

WHIPPET - SPRINTER - pes

Akira Run Like Hell, maj. Zuzana Hudoba

UPOZORNENIE: Každý účastník komunikuje počas ME s organizátorom výlučne prostredníctvom vedúceho reprezentácie SR a riadi sa jeho pokynmi. Odporúčame účastníkom ME, aby si uložili do svojho telefónu kontakt na vedúcich reprezentácie a po príchode do Jõulumäe sa s nimi čo najrýchlejšie skontaktovali.
 
DCK SKJ 22.05.2019

 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V COURSINGU 2019 - PRIHLASOVANIE

 

V dňoch 21.06.2019 – 23. 06.2019 sa v Jõulumäe (Estónsko) uskutočnia tohtoročné Majstrovstvá Európy v coursingu. Prosíme záujemcov, aby vyplnenú prihlášku spolu s kópiou dostihovej knihy, kópiou preukazu o pôvode psa a kópiou potvrdenia o úhrade štartovného zasielali na adresu: bozikova.slavomira@gmail.com  najneskôr do 20.05.2019. Po uvedenom termíne nebude prihláška na ME prijatá. Prihlášku na ME môžu zasielať aj vipety a talianske chrtíky s vyššou kohútikovou mierou (šprintér).

V prípade, ak má majiteľ psa záujem súťažiť aj o CACIL, priloží k prihláške kópiu posudkového listu z medzinárodnej CACIB výstavy so známkou minimálne "veľmi dobrý" v triede dospelých.

 

Štartovné za jedného psa je 35 eur, ktoré musí záujemca uhradiť do 20.05.2019 na účet:

 

IBAN: SK8809000000000260052800

BIC:    GIBASKBX

Suma: 35 €

Do poznámky uviesť: meno psa

 

UPOZORNENIE: Bez úhrady štartovného do 20.05.2019 nebude pes zaradený do slovenskej equipy.

 

Pre účasť na majstrovstvách FCI sú, podľa FCI poriadku, oprávnení len tí psi, ktorých dostiahnuté výsledky predstavujú vysoký štandard kvality nutný pre tento druh vrcholovej súťaže. 

 

Každý navrhnutý chrt musí pred dátumom 20.05.2019 prejsť dvoma pretekmi bez diskvalifikácie. Pokiaľ bude chrt diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi dátumom 20.05.2019 a dátumom konania majstrovstiev, jeho účasť je vylúčená.

 

KRITÉRIA VÝBERU REPREZENTANTOV:

Reprezentantov na ME nominuje DCK SKJ. Ak počet záujemcov prevyšuje 6 jedincov pre plemeno a pohlavie, DCK SKJ bude postupovať pri nominácii podľa nasledujúcich kritérií:

 

1.Coursingový víťaz SR 2018

2.Finálové umiestnenie (do 6. miesta) na ME v coursingu 2018 v Norresundbry (Dánsko)

3.Najlepšie 3 umiestnenia v pretekoch v dostihovej sezóne 2018 a 2019, pri rovnosti rozhoduje umiestnenie v ďalšom preteku. 

DOSTIHOVÉ VYBAVENIE PSA:

Od 01.01.2017 je povinný náhubok pre všetky plemená tzn. aj pre talianske chrtíky. Taktiež dostihové dečky je možné použiť výlučne vo farbách biela a červená, a to bez čísel (coursingové dečky).

DCK SKJ 25.04.2019

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

bozikova.slavomira@gmail.com

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Povinné prílohy:

  1. kópia dostihovej knihy

  2. kópia preukazu o pôvode psa

  3. kópia o úhrade štartovného

Nepovinné prílohy:

  1. posudok z CACIB výstavy

Estonia.JPG
logo facebook.jpg
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN 

 

Ďakujeme všetkým majiteľom psov, ktorí si boli dňa 25.01.2019 prevziať cenu  Dostihového  a  Coursingového víťaza SR 2018.  Veľká  vďaka  patrí aj p. Anne Vargovej a p. Valérii Miertušovej za krásne fotografie, ktoré sme uverejnili v galérii víťazov.

Galéria Coursingových víťazov SR 2018

Galéria Dostihových víťazov SR 2018

Galéria ocenených Cenou komisie

 

DCK SKJ, 02.02.2019

51064537_10218166979236330_7222341439298
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN PRE DOSTIHOVÝCH A COURSINGOVÝCH VÍŤAZOV SR 2018

 

Pozývame všetkých záujemcov o dostihový šport na slávnostné odovzdávanie cien najúspešnejších chrtom uplynulej dostihovej sezóny, ktoré sa uskutoční v piatok 25.01.2019 o 14:00 hod. na Medzinárodnej výstave v Nitre. Ocenenie DCK SKJ za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej kynológie si prevezmú aj psi, ktorí sa pódiovo umiestnili na Majstrovstvách Európy. Pohár a diplom o pridelení titulu Dostihový víťaz SR 2018 alebo Coursingový víťaz SR 2018 od predsedu Dostihovej a coursingovej komisie SKJ p. Romana Božika si prevezmú majitelia týchto chrtov:

COURSINGOVÍ VÍŤAZI SR 2018
Barzoj - suka

Aglaja Radena Slovakia, maj. Radovan Bočák

 

Írsky vlkodav - pes

Deaglan Casidy Ray, maj. Martina Mariščáková

 

Taliansky chrtík - šprintér - pes

It Grey Butterfly Amber, maj. Ingrid Tomová

 

Saluki - suka

Celiora Lux Essenia, maj. Valéria Miertušová

 

Whippet - šprintér - suka

Aimee Princess Marsh-Mallow Life, maj. Slávka Kesanová

 

Whippet - suka

Alijamo´s Beetle, maj. Monika Kozánková

Whippet - pes

Alijamo´s Apple Jack, maj. Monika Kozánková

DOSTIHOVÍ VÍŤAZI SR 2018
 
Taliansky chrtík - šprintér - pes

Eterno di Sangue Regale, maj. Martina Červeňáková

Cirneco dell´Etna - suka

Bellona Bali Wai-Wad, maj. Michaela Vedrödyová

CENA KOMISIE ZA VYNIKAJÚCU REPREZENTÁCIU:

Del Sol Sirius Black of Coburn WNS - 2. miesto ME v coursingu Norresundbry

barzoj - pes, maj. Radoslav Števčík a Anna Vargová

Nefrit Prekrasnyy - 4. miesto ME v coursingu Norresundbry

barzoj - pes, maj. Tatiana Ratuská

ECC 2016 Fierce Fireball Blaze - 4. miesto ME v coursingu Norresundbry

vipet - pes, maj. Slavomíra a Roman Božikovi

Guinness Flintstone - 2. miesto ME v coursingu Norresundbry

írsky vlkodav - pes, maj. Ján Tverdík

Deaglan Casidy Ray - 3. miesto ME v coursingu Norresundbry

Írsky vlkodav - pes, maj. Martina Mariščáková

Bellona Bali Wai-Wad - 4. miesto MS v dostihoch Awans

Cirneco Dell´Etna - suka, maj. Michaela Vedrödyová

Eterno di Sangue Regale - 5. miesto MS v dostihoch Awans

taliansky chrtík - šprintér - pes, maj. Martina Červeňáková

DCK SKJ 07.01.2019

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V COURSINGU 2019 - INFORMÁCIE

 

Tohtoročné Majstrovstvá Európy v coursingu sa uskutočnia v Joulumäe, Estónsko v dňoch  20. júna - 23. júna 2019. Webová stránka majstrovstiev Európy v coursingu je TU.  

DCK SKJ 07.01.2019

Estonia.JPG
OZNAMY DCK SKJ V PRIEBEHU ROKA 2018

 

Všetky oznamy, ktoré DCK SKJ uverejnila na svojej stránke počas roka 2018 nájdete TU.

bottom of page