top of page

OZNAMY DCK SKJ V ROKU 2015

FCI
2015
FCI DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ PORIADOK

 

Od 1. januára 2016 vstúpi do platnosti nový FCI dostihový a coursingový poriadok, v ktorom je zavedená maximálna kohútiková výška vipetov a talianskych chrtíkov, ktorí sú zaradení do "národnej triedy".

 

Maximálna povolená výška v kohútiku u vipetov je:

vipet pes - 51 cm

vipet suka - 48 cm

taliansky chrtík pes/suka - 38 cm

 

Podľa doteraz platných pravidiel bola pre plemená vipet a PLI s vyššou kohútikovou mierou vypísaná "národná trieda". Rozhodnutím na pôde CdL sa zaviedla maximálna hranica kohútikovej výšky aj v rámci "národnej triedy" a to o 5 cm vyššia u vipeta a o 3 cm vyššia u talianskeho chrtíka.

 

DCK SKJ 17.12.2015

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE

 

Vo štvrtok 10.12.2015 o 15:00 hod. zasadala v priestoroch Slovenskej kynologickej jednoty DCK SKJ. Zápisnicu zo zasadania Vám dávame k dispozícii. Zmeny schválené na zasadnutí budú zapracované do Národného dostihového a coursingového poriadku SR počas najbližších dní. Zároveň bude k dispozícii tlačivo pre kluby, ktoré budú realizovať licenčné behy.

 

DCK SKJ 14.12.2015

FCI ME V COURSINGU 2016 - INFORMÁCIE

 

 

Budúcoročné Majstrovstvá Európy v coursingu sa uskutočnia 17.-18.-19.06.2016 na Veľkom Poli. Včera bola spustená oficiálna stránka majstrovstiev, ktorú si môžete po prvý raz, spolu s propozíciami, prečítať aj v slovenskom jazyku. Informácie pre slovenských záujemcov o účasť na ME v coursingu budú zverejnené včas na stránke DCK SKJ (termín uzávierky prihlášok, tlačivo prihlášky, spôsob platby a pod.). 

 

 

DCK SKJ 02.12.2015

ZASADNUTIE KOMISIE

 

DCK SKJ bude zasadať vo štvrtok 10.12.2015 o 15:00 hod. v priestoroch Slovenskej kynologickej jednoty. Všetkým členom komisie boli mailom rozposlané pozvánky na meno.

 

DCK SKJ 02.12.2015

OFICIÁLNY FCI KALENDÁR NA BUDÚCU SEZÓNU

 

Dnes bol oficiálne zverejnený FCI dostihový a courisngový kalendár na budúcu sezónu. 

 

DCK SKJ 23.11.2015

OFICIÁLNA ZÁPISNICA ZO ZASADANIA CdL FCI

 

Dňa 5. 6. 2015 sa vo Vantaa, Fínsko uskutočnilo zasadanie CdL. Oficiálna zápisnica je Vám k dispozícii v anglickom (originál), francúzskom a nemeckom jazyku.

 

 

DCK SKJ 06.11.2015

DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR 2015

 

Prosíme všetkých záujemcov o súťaž Dostihový víťaz SR 2015, aby zaslali spracované výsledky dostihov spolu s kópiou dostihovej knihy najneskôr do 30.11.2015.

 

Vyplnené tlačivo zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

POZNÁMKA: Titul Coursingový víťaz SR 2015 bude vyhodnocovať DCK SKJ automaticky tzn. nie je potrebné zasielať spracované výsledky.

 

DCK SKJ 02.11.2015

Povinné prílohy:

kópia dostihovej knihy

ZAPRACOVANIE POŽIADAVIEK KLUBOV DO NP

 

Dňa 02.10.2015 bola schválená forma a spôsob zapracovala požiadaviek klubu RHS, ktoré boli prednesené na stretnutí zástupcov klubov a SKJ na pôde SKJ dňa 24.9.2015. Všetky požiadavky zo strany klubu boli zapracované do bodu 1.3 NP a v zápisnici sú uvedené červenou farbou. Ďalej sa kluby na stretnutí dohodli na vytvorení Antidopingového fondu, do ktorého budú prispievať a z ktorého sa budú uhrádať náklady na prípadné vykonanie dopingových kontrol. Uvedená požiadavka bude do NP zapracovaná neskôr, nakoľko si vyžaduje viacero konzultácií medzi klubmi a DCK SKJ.

 

Posledným bodom, ktorý DCK SKJ v NP rozšírila je bod 1.5 Meranie výšky, vipety a talianske chrtíky. Dôvodom bolo zníženie ovplyvňovania priebehu merania vipetov a PLI zo strany majiteľa / psovoda na minimum. S cieľom lepšej prípravy majiteľov, a to najmä začínajúcich, na meranie, pripravila DCK SKJ pomôcku, ktorá v krátkosti oboznamuje o priebehu merania, o tom, čo musí pes pri meraní vedieť a ako ho na meranie pripraviť. Pomôcka obsahuje aj ilustračné fotografie.

 

 

DCK SKJ 09.10.2015

STRETNUTIE ZÁSTUPCOV KLUBOV A SKJ 

 

Dňa 24.09.2015 sa na pôde SKJ uskutočnilo stretnutie klubov venujúcich sa dostihovému a coursingovému športu s prezidentom SKJ pánom Ing. Jozefom Jursom, CSc. Na stretnutie bola prizvaná aj Slavomíra Božiková ako koordinátor a administrátor pri vypracovávaní Národného dostihového a coursingového poriadku a Štatútu DCK SKJ. Na stretnutí sa definitívne vyriešili otázky súvisiace s Národným dostihovým a coursingovým poriadkom, Štatútom DCK SKJ ale najmä zastrešenia jednotlivých klubov venujúcich sa dostihovému a coursingovému športu v štruktúrach SKJ. Zo stretnutia bol vyhotovený písomný záznam, ktorí všetci zúčastnení podpísali.

  

 

DCK SKJ 25.09.2015

MERANIE TALIANSKYCH CHRTÍKOV A VIPETOV

 

Oznamujeme majiteľom talianskych chrtíkov a vipetov, že meranie ich kohútikovej výšky sa uskutoční dňa 03.10.2015 na Dostihovej dráhe v Ivánke pri Nitre. Uzávierka prihlášok na meranie je 30.09.2015 o 20:00 hod.

 

Na meranie si nezabudnite priniesť tréningovú knižku a licenciu psa

 

Vipety a PLI, ktoré boli prihlásené na zrušené meranie dňa 11.07.2015, už nemusia zasielať prihlášku, ich prihlášky budú automaticky priradené na meranie dňa 3.10.2015. 

 

Riadne prihlásené vipety a talianske chrtíky sú premeriavané bez poplatku. Za premeriavanie vipetov a talianskych chrtíkov prihlásených priamo na mieste alebo po termíne uzávierky sa uhrádza poplatok 2 eurá.

 

UPOZORŇUJEME NA POVINNÉ TZV. DRUHÉ PREMERANIE VIPETA A TALIANSKEHO CHRTÍKA PRED ZAČIATKOM DOSTIHOVEJ / COURSINGOVEJ SEZÓNY, KTORÁ NASLEDUJE PO DOVŔŠENÍ 2 ROKOV VEKU PSA, KTORÉ MUSÍ BYŤ RIADNE ZAPÍSANÉ V LICENCII PSA. V OPAČNOM PRÍPADE JE LICENCIA NEPLATNÁ A DCK SKJ MÁ PRÁVO TAKÚTO LICENCIU STIAHNUŤ.

 

DCK SKJ 14.09.2015

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Na meranie si nezabudnite priniesť:

  1. tréningovú knižku

  2. licenciu

POĎAKOVANIE SLOVENSKÝM REPREZENTANTOM

 

Ďakujeme všetkým účastníkom slovenskej reprezentačnej výpravy, ktorí sa zúčastnili Majstrovstiev Európy 2015 v dostihoch v nemeckom Windhund-Arena Hünstetten v dňoch 4. - 6. 9. 2015.

 

Našu krajinu reprezentovalo 5 psov a boli sme úspešní. Získali sme krásne 3 pódiové umiestnenia:

 

LG BOHEMIA SNAP DOG - 3. miesto

Vipet - pes, maj. Ľuboš Žinčík

 

LIKE IT BOHEMIA SNAP DOG - 3. miesto

Vipet Sprinter - pes, maj. Marcel Labaš

 

AMADO COMO EL VIENTO - 4. miesto

Ibizský podenco - pes, maj. Martina Strýčková

 

 

Ďalšími reprezentantmi, ktorým ďakujeme za účasť na ME boli:

 

Donna Summer Cinpress, vipet - suka, maj. Michal Ďurana

Kipsiele Koech Bohemia Snap Dog, vipet - suka, maj. Eduard Schwarz

 

Zvlášť patrí poďakovanie Martine Baranovej, ktorá bola vedúcou reprezentačnej výpravy. Fotografie našich víťazov si pozrite tu.

 

VÝSLEDKY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCK SKJ 14.09.2015

STIAHNUTIE CACIL TERMÍNOV NA ROK 2016

 

DCK SKJ schválila, že dva CACIL termíny klubu RHS na rok 2016 nebudú prihlásené do FCI / CdL kalendára na budúci rok. Jedná sa o tieto termíny:

 

06.-07.08.2016 Coursing Bratislava, organizátor: RHS

24.-25.09.2016 Coursing Čičmany, organizátor: RHS

 

Zápisnicu z hlasovania si môžete pozrieť tu

 

DCK SKJ 28.08.2015

REPREZENTAČNÁ EQUIPA SR NA ME 2015

 

Na tohtoročných Majstrovstvách Európy v dostihoch, ktoré sa uskutočnia v nemeckom Windhund-Arena Hünstetten v dňoch 4. - 6.  septembra 2015 bude SR reprezentovať táto equipa:

 

VEDÚCI REPREZENTÁCIE SR

Martina Baranová

 

IBIZSKÝ PODENKO - Pes

Amado Como El Viento, maj. Martina Strýčková

 

WHIPPET SPRINTER - Pes

Like It Bohemia Snap Dog, maj. Marcel Labaš

 

WHIPPET - Suka

Dolores z Osirisova Domu, maj. Štefan Pálinkás

Donna Summer Cinpress, maj. Michal Ďurana

 

WHIPPET - Pes

Kipsiele Koech Bohemia Snap Dog, maj. Eduard Schwarz

LG Bohemia Snap Dog, maj. Ľuboš Žinčík

UPOZORNENIE: Každý účastník komunikuje počas ME s organizátorom výlučne prostredníctvom vedúceho reprezentácie SR a riadi sa jeho pokynmi. Odporúčame účastníkom ME, aby si uložili do svojho telefónu kontakt na p. Martinu Baranovú a po príchode do Hünstettenu sa s ňou čo najrýchlejšie skontaktovali. 
 
Upozorňujeme, že Ibizský Podenko beží v PIATOK. Túto informáciu sme zistili priamo od organizátora majstrovstiev, preteže toto plemeno nie je uvedené v propozíciách.
 
DCK SKJ 11.08.2015

 

DODATOČNÉ PRIDELENIE CACT COURSINGU V ČIČMANOCH

 

DCK SKJ schválila dodatočné pridelenie CACT pre Medzinárodný Coursing v Čičmanoch, ktorý sa uskutoční 05.-06.09.2015. Dôvodom bolo zrušenie Medzinárodného Coursingu v Senici kvôli vysokým teplotám.

 

Zápisnicu z hlasovania si môžete pozrieť tu

 

DCK SKJ 11.08.2015

CACIL TERMÍNY NA ROK 2016

 

DCK SKJ schválila na dotihovú sezónu 2016 tieto CACIL termíny, o ktoré si požiadali jednotlivé kluby:

 

05.-06.03.2016 Coursing Žilina, organizátor: RHS

09.-10.04.2016 Coursing Jasenie, organizátor: SKCHCH – generálna skúška na ME 2016:

07.05.2016 Dostih Rábapatóna, organizátor: RHS

06.-07.08.2016 Coursing Bratislava, organizátor: RHS

24.-25.09.2016 Coursing Čičmany, organizátor: RHS

 

Zápisnicu z hlasovania si môžete pozrieť tu

 

Majstrovstvá Európy v coursingu 2016 sa budú konať v termíne 17.-18.-19.06.2016 na Veľkom Poli.

FCI DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ PORIADOK

 

Dňa 15.07.2015 vstúpi do platnosti nový FCI Dostihový a coursingový poriadok. Najnovšie zmeny sú uvedené tučnou kurzívou.

 

Zmeny FCI Dostihového a coursingového poriadku automaticky vstupujú aj do Národného dostihového a coursingového poriadku SR s platnosťou taktiež od 15.07.2015.

 

Nové dokumenty si môžete pozrieť tu

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V DOSTIHOCH 2015 - PRIHLASOVANIE

 

V dňoch 4. – 6. septembra 2015 sa v nemeckom Windhund-Arena Hünstetten uskutočnia tohtoročné Majstrovstvá Európy v dostihoch. Prosíme záujemcov, aby vyplnenú prihlášku spolu s kópiou dostihovej knihy a kópiou preukazu o pôvode psa zasielali na adresu: dck@skj.sk  najneskôr do 31.07.2015. Po uvedenom termíne nebude prihláška na ME prijatá.

 

Štartovné za jedného psa je 30 eur, ktoré musí záujemca uhradiť do 31.07.2015 na účet:

 

IBAN: SK8809000000000260052800

BIC:    GIBASKBX

Suma: 30 €

Do poznámky uviesť: meno psa

 

UPOZORNENIE: Bez úhrady štartovného do 31.07.2015 nebude pes zaradený do slovenskej equipy.

 

Každý navrhnutý chrt musí pred dátumom 31.07.2015 prejsť dvoma pretekmi bez diskvalifikácie. Pokiaľ bude chrt diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi dátumom 31.07.2015 a dátumom konania majstrovstiev, jeho účasť je vylúčená.

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Povinné prílohy:

  1. kópia dostihovej knihy

  2. kópia preukazu o pôvode psa

MERANIE TALIANSKYCH CHRTÍKOV A VIPETOV

 

Oznamujeme majiteľom talianskych chrtíkov a vipetov, že meranie ich kohútikovej výšky sa uskutoční dňa 11.07.2015 na Dostihovej dráhe v Ivánke pri Nitre. Uzávierka prihlášok na meranie je 10.07.2015 o 20:00 hod.

 

Na meranie si nezabudnite priniesť tréningovú knižku a licenciu psa

 

Riadne prihlásené vipety a talianske chrtíky sú premeriavané bez poplatku. Za premeriavanie vipetov a talianskych chrtíkov prihlásených priamo na mieste alebo po termíne uzávierky sa uhrádza poplatok 2 eurá.

 

UPOZORŇUJEME NA POVINNÉ TZV. DRUHÉ PREMERANIE VIPETA A TALIANSKEHO CHRTÍKA PRED ZAČIATKOM DOSTIHOVEJ / COURSINGOVEJ SEZÓNY, KTORÁ NASLEDUJE PO DOVŔŠENÍ 2 ROKOV VEKU PSA, KTORÉ MUSÍ BYŤ RIADNE ZAPÍSANÉ V LICENCII PSA. V OPAČNOM PRÍPADE JE LICENCIA NEPLATNÁ A DCK SKJ MÁ PRÁVO TAKÚTO LICENCIU STIAHNUŤ.

 

Posledný plánovaný termín meraní v roku 2015:

03.10.2015 – Slovenské derby, Ivánka pri Nitre

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Na meranie si nezabudnite priniesť:

  1. tréningovú knižku

  2. licenciu

POĎAKOVANIE SLOVENSKÝM REPREZENTANTOM

 

Ďakujeme všetkým účastníkom slovenskej reprezentačnej výpravy, ktorí sa zúčastnili Majstrovstiev Európy v coursingu 2015 vo fínskych Helsinkách 5.6.-7.6.2015.

 

Aj napriek veľkej vzdialenosti reprezentovalo našu malú krajinu 10 psov a boli sme úspešní. Získali sme krásne 3 pódiové umiestnenia:

 

DOGONI MENJA MRAJA - 3. miesto

Barzoj - pes, maj. Oľga Dašková

 

ARLIN LUX ESSENIA - 4. miesto

Írsky vlkodav - pes, maj. Martina Mariščáková

 

FIERCE FIREBALL BLAZE - 6. miesto

Vipet - pes, maj. Slavomíra a Roman Božik

 

 

Ďalšími reprezentantmi, ktorým ďakujeme za účasť na ME boli:

 

B´Laure Wilwarin von Dretowitz, barzoj - suka, maj. Lukáš Jakl, 9. miesto

Ta´zim Gehna Gazalah, saluki - suka, maj. Alžbeta Fľaková, 11. miesto

Badar Al-najir, saluki - pes, maj. Mikuláš Kevély, 25. miesto

Bahirra Juwel von Persien, afgánsky chrt - suka, maj. Katarína Chupeková, 10. miesto

Culann´s Quinta essentia, vipet - suka, maj. Albert Bálint, 25. miesto

Mister Dolce Good to See You, vipet - pes, maj. Slavomíra a Roman Božik, 21. miesto

 

Tieto ME boli rozlúčkou v rámci poslednej coursingovej sezóny pre jedného z najstarších účastníkov tohtoročných ME a reprezentanta SR na Majstrovstvách Európy v coursingu od roku 2009 vipeta Gordona Isis Wind, maj. Slavomíry a Romana Božika (24. miesto).

 

Zvlášť patrí poďakovanie Lukášovi Jaklovi, ktorý bol vedúcim reprezentačnej výpravy. 

 

V rámci záverečnej ceremónie prevzala naša FCI CdL delegátka Slávka Božiková vlajku FCI, pretože v Slovenskej republike sa 17.-19.6.2016 vo Veľkom Poli uskutočnia nasledujúce Majstrovstvá Európy v coursingu.

 

VÝSLEDKY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCK SKJ 11.06.2015

MERANIE TALIANSKYCH CHRTÍKOV A VIPETOV

 

Oznamujeme majiteľom talianskych chrtíkov a vipetov, že meranie ich kohútikovej výšky sa uskutoční dňa 13.06.2015 na Dostihovej dráhe v Ivánke pri Nitre. Uzávierka prihlášok na meranie je 09.06.2015 do 20:00 hod.

 

Na meranie si nezabudnite priniesť tréningovú knižku a licenciu psa

 

Riadne prihlásené vipety a talianske chrtíky sú premeriavané bez poplatku. Za premeriavanie vipetov a talianskych chrtíkov prihlásených priamo na mieste alebo po termíne uzávierky sa uhrádza poplatok 2 eurá.

 

UPOZORŇUJEME NA POVINNÉ TZV. DRUHÉ PREMERANIE VIPETA A TALIANSKEHO CHRTÍKA PRED ZAČIATKOM DOSTIHOVEJ / COURSINGOVEJ SEZÓNY, KTORÁ NASLEDUJE PO DOVŔŠENÍ 2 ROKOV VEKU PSA, KTORÉ MUSÍ BYŤ RIADNE ZAPÍSANÉ V LICENCII PSA. V OPAČNOM PRÍPADE JE LICENCIA NEPLATNÁ A DCK SKJ MÁ PRÁVO TAKÚTO LICENCIU STIAHNUŤ.

 

Ďalšie plánované termíny meraní v roku 2015:

28.06.2015 – CACIL Coursing, Jasenie

11.07.2015 – Cena obce Ivánka pri Nitre

03.10.2015 – Slovenské derby, Ivánka pri Nitre

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Na meranie si nezabudnite priniesť:

  1. tréningovú knižku

  2. licenciu

REPREZENTAČNÁ EQUIPA SR NA ME V COURSINGU 2015

 

Na tohtoročných Majstrovstvách Európy v coursingu, ktoré sa uskutočnia v Helsinkách v dňoch 6. - 7.  júna 2015 bude SR reprezentovať táto equipa:

 

VEDÚCI REPREZENTÁCIE SR

Lukáš Jakl, tel. č.: 0917 113 506

 

BARZOJ - Suka

B´Laure Wilwarin von Dretowitz, maj. Lukáš Jakl

 

BARZOJ - Pes

Dogoni Menja Mraja, maj. Oľga Dašková

 

SALUKI - Suka

Ta'zim Gehna Gazalah, maj. Alžbeta Fľaková

 

SALUKI - Pes

Badar Al-Najir, maj. Mikuláš Kevély

 

ÍRSKY VLKODAV - Pes

Arlin Lux Essenia, maj. Martina Mariščáková

 

 

AFGÁNSKY CHRT - Suka

Bahirra Juwel von Persien, maj. Katarína Chupeková

 

TALIANSKY CHRTÍK - Suka

Adiah Mraja, maj. Martina Ružinská

 

VIPET - Suka

Culann's Quinta essentia, maj. Albert Bálint

 

VIPET - Pes

Gordon Isis Wind, maj. Slavomíra + Roman Božik

Mister Dolce Good To See You, maj. Slavomíra + Roman Božik

Fierce Fireball Blaze, maj. Slavomíra + Roman Božik

UPOZORNENIE: Každý účastník komunikuje počas ME s organizátorom výlučne prostredníctvom vedúceho reprezentácie SR a riadi sa jeho pokynmi. Odporúčame účastníkom ME, aby si uložili do svojho telefónu kontakt na p. Jakla ( 0917 113 506 ) a po príchode do Helsínk sa s ním čo najrýchlejšie skontaktovali.
 
DCK SKJ 28.04.2015

 

ME V COURSINGU 2015 - PRIHLASOVANIE UZATVORENÉ

 

 

Oznamujeme, že prihlasovanie na ME v coursingu do Helsínk je uzatvorené.

 

 

DCK SKJ 22.04.2015

NÁRODNÝ DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ PORIADOK

 

 

Predseda DCK Roman Božik v mene Dostihovej a coursingovej komisie odovzdal prezidentovi SKJ p. Jozefovi Jursovi Národný dostihový a coursingový poriadok SR, ktorý je historicky prvým komplexným zosúladením pravidiel coursingového a dostihového športu chrtov v Slovenskej republike v súlade s požiadavkami FCI.

 

 

DCK SKJ 15.04.2015

FCI ME V DOSTIHOCH 2015 - INFORMÁCIE

 

 

Usporiadateľom tohtoročných ME v dostihoch bude Nemecko, ktoré už zverejnilo základné informácie formou letáku.  ME sa uskutočnia v dňoch 4.-6.9.2015 v Hünstetten. ME sa môžu po prvý raz zúčastniť aj vipety a talianske chrtíky s vyššou kohútikovou mierou.

 

 

DCK SKJ 25.02.2015

FCI ME V COURSINGU 2015 - INFORMÁCIE

 

 

Usporiadateľom tohtoročných ME v coursingu bude Finsko, ktoré už zverejnilo základné informácie formou letáku a spustilo oficiálnu stránku majstrovstiev. Informácie pre slovenských účastníkov na ME v coursingu budú zverejnené včas na stránke DCK SKJ (termín uzávierky prihlášok, tlačivo prihlášky, spôsob platby a pod.). 

 

 

DCK SKJ 05.02.2015

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

 

 

V súlade so Štatútom DCK SKJ bola vypracovaná Správa o činnosti Dostihovej a coursingovej komisie za rok 2014. Zápisnicu zo schvaľovania si môžete prečítať tu.

 

 

DCK SKJ 25.01.2015

PRIHLÁŠKA 
MERANIE VIPETOV A TALIANSKYCH CHRTÍKOV

 

 

V roku 2015 sú plánované tieto termíny merania vipetov a talianskych chrtíkov:

 

21.02.2015 – Špeciálna výstava chrtov Incheba, Bratislava

13.06.2015 – Veľká cena Slovenska, Ivánka pri Nitre

28.06.2015 – CACIL Coursing, Jasenie

11.07.2015 – Cena obce Ivánka pri Nitre

03.10.2015 – Slovenské derby, Ivánka pri Nitre

 

Prvé tohtoročné meranie sa uskutoční dňa 21.02.2015 na Špeciálnej výstave chrtov v bratislavskej Inchebe. Uzávierka prihlášok na meranie je 19.02.2015 do 20:00 hod.

 

Na meranie si nezabudnite priniesť tréningovú knižku a licenciu psa

 

Riadne prihlásené vipety a talianske chrtíky sú premeriavané bez poplatku. Za premeriavanie vipetov a talianskych chrtíkov prihlásených priamo na mieste alebo po termíne uzávierky sa uhrádza poplatok 2 eurá.

 

UPOZORŇUJEME NA POVINNÉ TZV. DRUHÉ PREMERANIE VIPETA A TALIANSKEHO CHRTÍKA PRED ZAČIATKOM DOSTIHOVEJ / COURSINGOVEJ SEZÓNY, KTORÁ NASLEDUJE PO DOVŔŠENÍ 2 ROKOV VEKU PSA, KTORÉ MUSÍ BYŤ RIADNE ZAPÍSANÉ V LICENCII PSA. V OPAČNOM PRÍPADE JE LICENCIA NEPLATNÁ A DCK SKJ MÁ PRÁVO TAKÚTO LICENCIU STIAHNUŤ.

 

DCK SKJ 19.01.2015

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Na meranie si nezabudnite priniesť:

  1. tréningovú knižku

  2. licenciu

DOSTIHOVÍ A COURSINGOVÍ VÍŤAZI 2014

 

 

Za uplynulú dostihovú sezónu získali titul Dostihový víťaz 2014 alebo Coursingový víťaz 2014 títo chrti:

Afgánsky chrt - suka

Bahirra Juwel von Persien, maj. Katarína Chupeková

Coursingový víťaz 2014

 

Barzoj - suka

Figura Soversenstva Mraja, maj. Radovan Bočák

Coursingový víťaz 2014

 

Barzoj - pes

Dostigaj Bolsego Mraja, maj. Tatiana Ratuská

Coursingový víťaz 2014

 

Írsky vlkodav - pes

Arlin Lux Essenia, maj. Martina Mariščáková

Coursingový víťaz 2014

 

Taliansky chrtík - suka

Ednah Mraja, maj. Jana Mrázová

Coursingový víťaz 2014

 

Taliansky chrtík - pes

Faceto Filippe Tredici, maj. Michaela Hájovská

Coursingový víťaz 2014

 

Taliansky chrtík - národná trieda - pes

Giancarlo Tredici, maj. Michaela Hájovská

Coursingový víťaz 2014

Majiteľom víťazných chrtov budú zaslané pozvánky na slávnostné odovzdávanie cien. Víťazom blahoželáme!
Saluki - suka

Ta´zim Gehna Gazalah, maj. Alžbeta Fľaková

Coursingový víťaz 2014

 

Saluki - pes

Badar Al-Najir, maj. Mikuláš Kevély

Coursingový víťaz 2014

 

Sloughi - suka

Bassira ag Dalvit, maj. Ivan Pádej

Coursingový víťaz 2014

 

Whippet - suka

Culann´s Quinta Essentia, maj. Albert Bálint

Coursingový víťaz 2014

 

Whippet - pes

Mister Dolce Good to See You, maj. Roman Božik

Coursingový víťaz 2014

 

Saluki - pes

Badar Al-Najir, maj. Mikuláš Kevély

Dostihový víťaz 2014

 

Whippet - suka

Donna Summer Cinpress, maj. Michal Ďurana

Dostihový víťaz 2014

 

whippet - pes

Kipsiele Koech Bohemia Snap Dog, maj. Eduard Schwarz

Dostihový víťaz 2014

SLOVENSKÝ FCI DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ KALENDÁR 2015

 

 

DCK SKJ schválilo národný FCI dostihový a coursingový kalendár na rok 2015.

MEDZINÁRODNÝ FCI DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ KALENDÁR 2015

 

POZOR ZMENA:

Do FCI medzinárodného dostihového a coursingového kalendára 2015 boli doplnené ďalšie preteky, vyznačené červenou farbou v novom doplnenom kalendári, na stiahnutie vpravo. 

MEDZINÁRODNÝ FCI DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ KALENDÁR 2015

 

FCI zverejnilo oficiálny kalendár medzinárodných podujatí na rok 2015. Slovenská republika bude organizovať Majstrovstvá Európy v coursingu v roku 2016. 

OZNAMY DCK SKJ V PRIEBEHU ROKA 2014

 

Všetky oznamy, ktoré DCK SKJ uverejnila na svojej stránke počas roka 2014 nájdete TU.

bottom of page