top of page
Logo V4 Cup 2018.jpg

OZNAMY DCK SKJ

Kluby v pôsobnosti DCK SKJ:

Slovenský klub chovateľov chrtov

Slovenský dostihový a cursingový zväz

Racing Hounds Slovakia

FCI
2018
DCK SKJ bude uznávať tréningové behy, licenčné behy iba od vyššie uvedených klubov.
Iné ako uvedené kluby nemajú splnené podmienky v zmysle štatútu DCK SKJ.
DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR 2018

 

Prosíme všetkých záujemcov o súťaž Dostihový víťaz SR 2018, aby zaslali spracované výsledky dostihov spolu s kópiou dostihovej knihy najneskôr do 30.11.2018.

 

Vyplnené tlačivo zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

POZNÁMKA: Titul Coursingový víťaz SR 2018 bude vyhodnocovať DCK SKJ automaticky tzn. nie je potrebné zasielať spracované výsledky.

 

DCK SKJ 17.11.2018

Povinné prílohy:

kópia dostihovej knihy

Banner_školenie.jpg
POĎAKOVANIE SLOVENSKÝM REPREZENTANTOM

 

Ďakujeme všetkým účastníkom slovenskej reprezentačnej výpravy, ktorí sa zúčastnili Majstrovstiev sveta v dostihoch 2018 v Awans, BE v dňoch 31.08.-02.09.2018! Našu krajinu reprezentovali 3 chrty a získali sme krásne 2 pódiové umiestnenia:

 

BELLONA BALI WAI-WAD - 4. miesto 

Cirneco Dell´Etna - mix, maj. Michaela Vedrödyová

 

ETERNO DI SANGUE REGALE - 5. miesto 

Taliansky chrtík - šprintér - pes, maj. Martina Červeňáková

 

NEW RACING LOVER PABLO

Taliansky chrtík - šprintér - pes, maj. Cristina Balzanelli

 

Za účasť na ME ďakujeme všetkým reprezentantom. Zvlášť patrí poďakovanie p. Martine Červeňákovej, ktorá bola vedúcou reprezentačnej výpravy. Krátke zhodnotenie z majstrovstiev a malú galériu fotografií si môžete pozrieť TU. Ak máte fotografie svojich psov z MS, ktoré by ste radi videli v galérii, zašlite tieto na adresu bozikova.slavomira@gmail.com

 

 

DCK SKJ 08.09.2018

ZASADNUTIE KOMISIE

 

Dňa 14.08.2018 sa uskutočnilo zasadnutie Dostihovej a coursingovej komisie. Zápisnicu zo zasadania si môžete prečítať TU:

DCK SKJ 02.09.2018

MAJSTROVSTVÁ sveta v dostihoch 2018 - PRIHLASOVANIE

 

V dňoch 31.08.-02.09.2018 sa v belgickom Awans uskutočnia tohtoročné Majstrovstvá sveta v dostihoch 2018. Prosíme záujemcov, aby vyplnenú prihlášku spolu s kópiou dostihovej knihy, kópiou preukazu o pôvode psa a kópiou potvrdenia o úhrade štartovného zasielali na adresu: bozikova.slavomira@gmail.com  najneskôr do 03.08.2018. Po uvedenom termíne nebude prihláška na ME prijatá. Prihlášku na ME môžu zasielať aj vipety a talianske chrtíky s vyššou kohútikovou mierou (národná trieda).

V prípade, ak má majiteľ psa záujem súťažiť aj o CACIL, priloží k prihláške kópiu posudkového listu z medzinárodnej CACIB výstavy so známkou minimálne "veľmi dobrý" v triede dospelých.

 

Štartovné za jedného psa je 35 eur, ktoré musí záujemca uhradiť do 03.08.2018 na účet:

 

IBAN: SK88 0900 0000 0002 6005 2800

BIC:    GIBASKBX

Suma: 35 €

Do poznámky uviesť: meno psa

 

UPOZORNENIE: Bez úhrady štartovného do 03.08.2018 nebude pes zaradený do slovenskej equipy.

 

Pre účasť na majstrovstvách FCI sú oprávnení len tí psi, ktorých dostiahnuté výsledky predstavujú vysoký štandard kvality nutný pre tento druh vrcholovej súťaže. 

 

Každý navrhnutý chrt musí pred dátumom 03.08.2018 prejsť dvoma pretekmi bez diskvalifikácie. Pokiaľ bude chrt diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi dátumom 03.08.2018 a dátumom konania majstrovstiev, jeho účasť je vylúčená.

 

KRITÉRIA VÝBERU REPREZENTANTOV:

Reprezentantov na ME nominuje DCK SKJ. Ak počet záujemcov prevyšuje 12 jedincov pre plemeno a pohlavie, DCK SKJ bude postupovať pri nominácii podľa nasledujúcich kritérií:

 

1.Dostihový víťaz SR 2017

2.Finálové umiestnenie (do 6. miesta) na ME 2017 

3.Najlepšie 3 umiestnenia v pretekoch v dostihovej sezóne 2017 a 2018, pri rovnosti rozhoduje umiestnenie v ďalšom preteku. 

DOSTIHOVÉ VYBAVENIE PSA:

Od 01.01.2017 je povinný náhubok pre všetky plemená tzn. aj pre talianske chrtíky. 

DCK SKJ 15.07.2018

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

bozikova.slavomira@gmail.com

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Povinné prílohy:

  1. kópia dostihovej knihy

  2. kópia preukazu o pôvode psa

  3. kópia o úhrade štartovného

Nepovinné prílohy:

  1. posudok z CACIB výstavy

POĎAKOVANIE SLOVENSKÝM REPREZENTANTOM

 

Ďakujeme všetkým účastníkom slovenskej reprezentačnej výpravy, ktorí sa zúčastnili Majstrovstiev Európy v coursingu 2018 v Norresundbry v dňoch 22.-24.06.2018! Našu krajinu reprezentovalo 18 chrtov. Získali sme krásnych 5 pódiových umiestnení:

 

DEL SOL SIRIUS BLACK OF COBURN WNS - 2. miesto 

Barzoj - pes, maj. Anna Vargová

 

NEFRIT PREKRASNYY - 4. miesto 

Barzoj - pes, maj. Tatiana Ratuská

 

GUINNESS FLINTSTONE - 2. miesto

Írsky vlkodav - pes, maj. Ján Tverdík

 

DEAGLAN CASIDY RAY - 3. miesto

Írsky vlkodav - pes, maj. Martina Mariščáková

 

FIERCE FIREBALL BLAZE - 4. miesto

Whippet - pes, maj. Slávka a Roman Božikovi

 

Za účasť na ME ďakujeme všetkým reprezentantom. Zvlášť patrí poďakovanie p. Radoslavovi Števčíkovi a p. Slávke Božikovej, ktorí boli vedúcimi reprezentačnej výpravy. Krátke zhodnotenie z Majstrovstiev a malú galériu fotografií si môžete pozrieť TU. Ak máte fotografie svojich psov z ME, ktoré by ste radi videli v galérii, zašlite tieto na adresu bozikova.slavomira@gmail.com

 

 

DCK SKJ 15.07.2018

REPREZENTAČNÁ EQUIPA SR NA ME V COURSINGU 2018

 

Na tohtoročných Majstrovstvách Európy v coursingu, ktoré sa uskutočnia v dánskom Norresundbry v dňoch 22.06. - 24.06.2018 bude SR reprezentovať táto equipa:

 

VEDÚCI REPREZENTÁCIE SR

p. Števčík (piatok, sobota), p. Božiková (nedeľa)

 

AFGÁNSKY CHRT - suka

Bahirra Juwel von Persien

 

BARZOJ - pes

Del Sol Sirius Black of Coburn WNS

Nefrit Prekrasnyy

 

MAGYAR AGAR - pes

Sigi

SLOUGHI - suka

Bedouine Balkan Sighthound

ÍRSKY VLKODAV - pes

Deaglan Casidy Ray

Guinness Flintstone

TALIANSKY CHRTÍN - suka

Bellen Dora Grey

TALIANSKY CHRTÍK - pes

Fangio Famoso Tredici

Xantino Bohemia Skara

TALIANSKY CHRTÍK - SPRINTER - Pes

Eterno Di Sangue Regale

It Grey Butterfly Amber

New Racing Lover Pablo

Blue Velvet Duelano

 

WHIPPET - Pes

Alvin Monkali

Jensen Isis Wind

Fierce Fireball Blaze

Mister Dolce Good To See You

UPOZORNENIE: Každý účastník komunikuje počas ME s organizátorom výlučne prostredníctvom vedúceho reprezentácie SR a riadi sa jeho pokynmi. Odporúčame účastníkom ME, aby si uložili do svojho telefónu kontakt na vedúcich reprezentácie a po príchode do Norresundbry sa s nimi čo najrýchlejšie skontaktovali.
 
DCK SKJ 09.06.2018

 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V COURSINGU 2018 - PRIHLASOVANIE

 

V dňoch 22. júna – 24. júna 2018 sa v dánskom Norresundbry uskutočnia tohtoročné Majstrovstvá Európy v coursingu. Prosíme záujemcov, aby vyplnenú prihlášku spolu s kópiou dostihovej knihy, kópiou preukazu o pôvode psa a kópiou potvrdenia o úhrade štartovného zasielali na adresu: bozikova.slavomira@gmail.com  najneskôr do 10.05.2018. Po uvedenom termíne nebude prihláška na ME prijatá. Prihlášku na ME môžu zasielať aj vipety a talianske chrtíky s vyššou kohútikovou mierou (národná trieda).

V prípade, ak má majiteľ psa záujem súťažiť aj o CACIL, priloží k prihláške kópiu posudkového listu z medzinárodnej CACIB výstavy so známkou minimálne "veľmi dobrý" v triede dospelých.

 

Štartovné za jedného psa je 35 eur, ktoré musí záujemca uhradiť do 10.05.2018 na účet:

 

IBAN: SK8809000000000260052800

BIC:    GIBASKBX

Suma: 35 €

Do poznámky uviesť: meno psa

 

UPOZORNENIE: Bez úhrady štartovného do 10.05.2018 nebude pes zaradený do slovenskej equipy.

 

Pre účasť na majstrovstvách FCI sú, podľa FCI poriadku, oprávnení len tí psi, ktorých dostiahnuté výsledky predstavujú vysoký štandard kvality nutný pre tento druh vrcholovej súťaže. 

 

Každý navrhnutý chrt musí pred dátumom 10.05.2018 prejsť dvoma pretekmi bez diskvalifikácie. Pokiaľ bude chrt diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi dátumom 10.05.2018 a dátumom konania majstrovstiev, jeho účasť je vylúčená.

 

KRITÉRIA VÝBERU REPREZENTANTOV:

Reprezentantov na ME nominuje DCK SKJ. Ak počet záujemcov prevyšuje 6 jedincov pre plemeno a pohlavie, DCK SKJ bude postupovať pri nominácii podľa nasledujúcich kritérií:

 

1.Coursingový víťaz SR 2017

2.Finálové umiestnenie (do 6. miesta) na ME v coursingu 2017 v Lotzwile, Švajčiarsko

3.Najlepšie 3 umiestnenia v pretekoch v dostihovej sezóne 2017 a 2018, pri rovnosti rozhoduje umiestnenie v ďalšom preteku. 

DOSTIHOVÉ VYBAVENIE PSA:

Od 01.01.2017 je povinný náhubok pre všetky plemená tzn. aj pre talianske chrtíky. Taktiež dostihové dečky je možné použiť výlučne vo farbách biela a červená, a to bez čísel (coursingové dečky).

DCK SKJ 21.04.2018

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

bozikova.slavomira@gmail.com

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Povinné prílohy:

  1. kópia dostihovej knihy

  2. kópia preukazu o pôvode psa

  3. kópia o úhrade štartovného

Nepovinné prílohy:

  1. posudok z CACIB výstavy

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN 

 

Ďakujeme všetkým majiteľom psov, ktorí si boli dňa 10.02.2018 prevziať cenu  Dostihového  a  Coursingového víťaza SR 2017.  Veľká  vďaka  patrí aj p. Ivane Pádejovej za krásne fotografie, ktoré sme uverejnili v galérii víťazov.

Galéria Coursingových víťazov SR 2017

Galéria Dostihových víťazov SR 2017

DCK SKJ, 09.03.2017

ZASADNUTIE KOMISIE

 

Dňa 29.12.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Dostihovej a coursingovej komisie. Zápisnicu zo zasadania si môžete prečítať TU:

DCK SKJ 7.1.2018

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN PRE DOSTIHOVÝCH A COURSINGOVÝCH VÍŤAZOV SR 2017

 

Pozývame všetkých záujemcov o dostihový šport na slávnostné odovzdávanie cien najúspešnejších chrtom uplynulej dostihovej sezóny, ktoré sa uskutoční v sobotu 10.02.2018 na Medzinárodnej výstave v Nitre. Ocenenie DCK SKJ za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej kynológie si prevezmú aj psi, ktorí sa pódiovo umiestnili na Majstrovstvách Európy. Pohár a diplom o pridelení titulu Dostihový víťaz SR 2017 alebo Coursingový víťaz SR 2017 od predsedu Dostihovej a coursingovej komisie SKJ p. Romana Božika si prevezmú majitelia týchto chrtov:

COURSINGOVÍ VÍŤAZI SR 2017
 
Afgánsky chrt - suka

Bahirra Juwel von Persien, maj. Katarína Chupeková

 

Barzoj - suka

Aglaja Radena Slovakia, maj. Radovan Bočák

 

Barzoj - pes

Gavriil Borisovich Mraja, maj. Oľga Dašková

Írsky vlkodav - pes

Deaglan Casidy Ray, maj. Martina Mariščáková

 

Taliansky chrtík - suka

Ully Ullyanna Rozárka, maj. Andrea Kleinová

 

Taliansky chrtík - národná trieda - pes

Eterno di Sangue Regale, maj. Martina Červeňáková

Saluki - suka

Celiora Lux Essenia, maj. Valéria Miertušová

Saluki - pes

Fawad Al Zahra, maj. Nina Strišková

Sloughi - suka

Bedouine Balkan Sighthound, maj. Ivan Pádej

Whippet - suka

Alijamo´s Anisette, maj. Ingrid Gallová

 

Whippet - pes

Fierce Fireball Blaze, maj. Slavomíra a Roman Božikovi

Vipet - Národná trieda - suka

Fierce Fireball Charlie´s Angel, maj. Viktória Obetková

 

Whippet - Národná trieda - pes

Archie Invisible Wings, maj. Kristína Bugyiová

 

 

DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR 2017
 
Taliansky chrtík - národná trieda - pes

Eterno di Sangue Regale, maj. Martina Červeňáková

CENA KOMISIE ZA VYNIKAJÚCU REPREZENTÁCIU:

ECC 2016 Fierce Fireball Blaze - 2. miesto ME v coursingu Lotzwil

vipet - pes, maj. Slavomíra a Roman Božikovi

Sigi - 2. miesto ME v coursingu Lotzwil

maďarský chrt - pes, maj. Katarína Pózmanová

Fierce Fireball Charlie´s Angel - 2. miesto ME v coursingu Lotzwil

vipet - národná trieda - suka, maj. Viktória Obetková

Eterno di Sangue Regale - 2. miesto ME v dostihoch Alsónémedi

taliansky chrtík - národná trieda - pes, maj. Martina Červeňáková

Deaglan Casidy Ray - 4. miesto ME v coursingu Lotzwil

írsky vlkodav - pes, maj. Martina Mariščáková

Amado Como El Viento - 4. miesto ME v coursingu Lotzwil

                                               4. miesto ME v dostihoch Alsónémedi

podenco Ibizenco - pes, maj. Martina Strýčková

Blue Velvet Duelano - 5. miesto ME v coursingu Lotzwil

taliansky chrtík - národná trieda - pes, maj. Dana Macejová

DCK SKJ 31.12.2017

OZNAMY DCK SKJ V PRIEBEHU ROKA 2017

 

Všetky oznamy, ktoré DCK SKJ uverejnila na svojej stránke počas roka 2017 nájdete TU.

bottom of page