top of page

OZNAMY DCK SKJ V ROKU 2017

Kluby v pôsobnosti DCK SKJ:

Slovenský klub chovateľov chrtov

Slovenský dostihový a cursingový zväz

Racing Hounds Slovakia

FCI
2017
DCK SKJ bude uznávať tréningové behy, licenčné behy iba od vyššie uvedených klubov.
Iné ako uvedené kluby nemajú splnené podmienky v zmysle štatútu DCK SKJ.
ZASADNUTIE KOMISIE

 

Dňa 04.12.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Dostihovej a coursingovej komisie. Zápisnicu zo zasadania si môžete prečítať TU:

DCK SKJ 19.12.2017

REPREZENTAČNÁ EQUIPA SR NA ME V DOSTIHOCH 2017

 

Na tohtoročných Majstrovstvách Európy v dostihoch, ktoré sa uskutočnia v maďarskom Alsónémedi v dňoch 01.-03.09.2017 bude SR reprezentovať táto equipa:

 

VEDÚCA REPREZENTÁCIE SR

Martina Baranová

 

GREYHOUND - Suka

Eferel Radena, maj. Radovan Bočák

 

WHIPPET - Pes

LG Bohemia Snap Dog, maj. Perla Žinčíková

 

WHIPPET - SPRINTER - Suka

Fierce Fireball Charlie´s Angel, maj. Viktória Obetková

TALIANSKY CHRTÍK - SPRINTER - Pes

Eterno Di Sangue Regale, maj. Martina Červeňáková

It Grey Butterfly Amber, maj. Márie Lekkiová, Ingrid Tomová

 

PODENCO IBIZENCO - Pes

Amado Como El Viento, maj. Martina Strýčková

UPOZORNENIE: Každý účastník komunikuje počas ME s organizátorom výlučne prostredníctvom vedúcej reprezentácie SR a riadi sa jej pokynmi. Odporúčame účastníkom ME, aby si uložili do svojho telefónu kontakt na p. Baranovú a po príchode do Alsónémedi sa s ňou čo najrýchlejšie skontaktovali.
DCK SKJ 18.08.2017

 

POĎAKOVANIE SLOVENSKÝM REPREZENTANTOM

 

Ďakujeme všetkým účastníkom slovenskej reprezentačnej výpravy, ktorí sa zúčastnili Majstrovstiev Európy v coursingu 2017 v Lotzwile (Švajčiarsko) v dňoch 30.06.-02.07.2017. Našu krajinu reprezentovalo 14 chrtov. Získali sme dva tituly Vicemajstra Európy v coursingu 2017. V kategórii vipet - pes sa Fierce Fireball Blaze, minuloročný majster Európy v coursingu, maj. Slavomíra a Roman Božik, umiestnil v konkurencii 61 psov na druhom mieste. V kategórii maďarský chrt - pes získal striebro v konkurencii 11 psov Sigi, maj. Katarína Pózmanová. Druhé miesto vybojovala v kategórii vipet - národná trieda v konkurencii 22 psov suka Fierce Fireball Charlie´s Angel, maj. Viktória Pózmánová.  Získali sme aj tri ďalšie krásne pódiové umiestnenia, dve štvrté miesta a jedno piate miesto.

Za účasť na ME v coursingu ďakujeme všetkým reprezentanom. Zvlášť patrí poďakovanie Martine Mariščákovej, vedúcej reprezentačnej výpravy. Všetky umiestnenia, vrátane kompletných výsledkov si môžete pozrieť TU.

DCK SKJ 07.07.2017

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY v dostihoch 2017 - PRIHLASOVANIE

 

V dňoch 1. – 3. septembra 2017 sa v maďarskom Alsónémedi uskutočnia tohtoročné Majstrovstvá Európy v dostihoch 2017. Prosíme záujemcov, aby vyplnenú prihlášku spolu s kópiou dostihovej knihy, kópiou preukazu o pôvode psa a kópiou potvrdenia o úhrade štartovného zasielali na adresu: bozikova.slavomira@gmail.com  najneskôr do 31.07.2017. Po uvedenom termíne nebude prihláška na ME prijatá. Prihlášku na ME môžu zasielať aj vipety a talianske chrtíky s vyššou kohútikovou mierou (národná trieda).

V prípade, ak má majiteľ psa záujem súťažiť aj o CACIL, priloží k prihláške kópiu posudkového listu z medzinárodnej CACIB výstavy so známkou minimálne "veľmi dobrý" v triede dospelých.

 

Štartovné za jedného psa je 35 eur, ktoré musí záujemca uhradiť do 31.07.2017 na účet:

 

IBAN: SK88 0900 0000 0002 6005 2800

BIC:    GIBASKBX

Suma: 35 €

Do poznámky uviesť: meno psa

 

UPOZORNENIE: Bez úhrady štartovného do 31.07.2017 nebude pes zaradený do slovenskej equipy.

 

Pre účasť na majstrovstvách FCI sú oprávnení len tí psi, ktorých dostiahnuté výsledky predstavujú vysoký štandard kvality nutný pre tento druh vrcholovej súťaže. 

 

Každý navrhnutý chrt musí pred dátumom 31.07.2017 prejsť dvoma pretekmi bez diskvalifikácie. Pokiaľ bude chrt diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi dátumom 31.07.2017 a dátumom konania majstrovstiev, jeho účasť je vylúčená.

 

KRITÉRIA VÝBERU REPREZENTANTOV:

Reprezentantov na ME nominuje DCK SKJ. Ak počet záujemcov prevyšuje 12 jedincov pre plemeno a pohlavie, DCK SKJ bude postupovať pri nominácii podľa nasledujúcich kritérií:

 

1.Dostihový víťaz SR 2016

2.Finálové umiestnenie (do 6. miesta) na MS 2016 v Toulouse, Francúzsko

3.Najlepšie 3 umiestnenia v pretekoch v dostihovej sezóne 2016 a 2017, pri rovnosti rozhoduje umiestnenie v ďalšom preteku. 

DOSTIHOVÉ VYBAVENIE PSA:

Od 01.01.2017 je povinný náhubok pre všetky plemená tzn. aj pre talianske chrtíky. 

DCK SKJ 05.07.2017

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

bozikova.slavomira@gmail.com

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Povinné prílohy:

  1. kópia dostihovej knihy

  2. kópia preukazu o pôvode psa

  3. kópia o úhrade štartovného

Nepovinné prílohy:

  1. posudok z CACIB výstavy

MEDZINÁRODNÁ SMERNICA PRE ROZHODCOV PRE COURSING

 

Na úrovni CdL bola vydaná smernica, ktorá je určená rozhodcom pre coursing a jej účelom je stanovenie spôsobu hodnotenia chrtov na coursingu v rámci FCI. Obsahuje popis systému hodnotenia, výklad kritérií hodnotenia a charakteristiku jednotlivých plemien pri love. Je to zjednocujúci a detailný výklad hodnotenia s presahom do národných zväzov.  Smernica vstúpila do platnosti ihneď.  Smernica je zverejnená TU.

DCK SKJ 15.06.2017

 

REPREZENTAČNÁ EQUIPA SR NA ME V COURSINGU 2017

 

Na tohtoročných Majstrovstvách Európy v coursingu, ktoré sa uskutočnia vo švajčiarskom Lotzwile v dňoch 30.06. - 02.07.2017 bude SR reprezentovať táto equipa:

 

VEDÚCA REPREZENTÁCIE SR

Martina Mariščáková

 

AFGÁNSKY CHRT - Suka

Bahira Juwel von Persien, maj. Katarína Chupeková

 

GREYHOUND - Pes

Straight Ahead Basil, maj. Kristína Bachanová

 

ÍRSKY VLKODAV - Pes

Deaglan Casidy Ray, maj. Martina Mariščáková

 

MAĎARSKÝ CHRT - Suka

Vakvágta Kacaj, maj. Martina Baranová

 

MAĎARSKÝ CHRT - Pes

Sigi, maj. Katarína Pózmanová

PODENCO IBIZENCO - Suka

Almira Asmaral, maj. Erika Latečková

PODENCO IBIZENCO - Pes

Amado Como El Viento, maj. Martina Strýčková

SLOUGHI - Suka

ECC 2016 Bedouine Balkan Sighthound, maj. Ivan Pádej

WHIPPET - Suka

Culann´s Quinta Essentia, maj. Albert Bálint

Fierce Fireball Badaboom, maj. Simona Hudecová

Jennifer Isis Wind, maj. Isida Murgašová

 

WHIPPET - Pes

ECC 2016 Fierce Fireball Blaze, maj. Slavomíra a Roman Božik

Mister Dolce Good To See You, maj. Slavomíra a Roman Božik

Jensen Isis Wind, maj. Marián Piffko

Alvin Monkali, maj. Marián Piffko

 

WHIPPET - Národná trieda

Fierce Fireball Charlie´s Angel, maj. Viktória Obetková

TALIANSKY CHRTÍK - Národná trieda

Blue Velvet Duelano, maj. Dana Macejová

Eterno di Sangue Regale, maj. Martina Červeňáková

UPOZORNENIE: Každý účastník komunikuje počas ME s organizátorom výlučne prostredníctvom vedúcej reprezentácie SR a riadi sa jej pokynmi. Odporúčame účastníkom ME, aby si uložili do svojho telefónu kontakt na p. Mariščákovú a po príchode do Lotzwilu sa s ňou čo najrýchlejšie skontaktovali.

 

PRIHLÁŠKA 
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V COURSINGU 2017 - PRIHLASOVANIE

 

V dňoch 30. júna – 02. júla 2017 sa v švajčiarskom Lotzwile uskutočnia tohtoročné Majstrovstvá Európy v coursingu. Prosíme záujemcov, aby vyplnenú prihlášku spolu s kópiou dostihovej knihy, kópiou preukazu o pôvode psa a kópiou potvrdenia o úhrade štartovného zasielali na adresu: bozikova.slavomira@gmail.com  najneskôr do 10.05.2017. Po uvedenom termíne nebude prihláška na ME prijatá. Prihlášku na ME môžu zasielať aj vipety a talianske chrtíky s vyššou kohútikovou mierou (národná trieda).

V prípade, ak má majiteľ psa záujem súťažiť aj o CACIL, priloží k prihláške kópiu posudkového listu z medzinárodnej CACIB výstavy so známkou minimálne "veľmi dobrý" v triede dospelých.

 

Štartovné za jedného psa je 35 eur, ktoré musí záujemca uhradiť do 10.05.2017 na účet:

 

IBAN: SK8809000000000260052800

BIC:    GIBASKBX

Suma: 35 €

Do poznámky uviesť: meno psa

 

UPOZORNENIE: Bez úhrady štartovného do 10.05.2017 nebude pes zaradený do slovenskej equipy.

 

Pre účasť na majstrovstvách FCI sú oprávnení len tí psi, ktorých dostiahnuté výsledky predstavujú vysoký štandard kvality nutný pre tento druh vrcholovej súťaže. 

 

Každý navrhnutý chrt musí pred dátumom 10.05.2017 prejsť dvoma pretekmi bez diskvalifikácie. Pokiaľ bude chrt diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi dátumom 10.05.2017 a dátumom konania majstrovstiev, jeho účasť je vylúčená.

 

KRITÉRIA VÝBERU REPREZENTANTOV:

Reprezentantov na ME nominuje DCK SKJ. Ak počet záujemcov prevyšuje 6 jedincov pre plemeno a pohlavie, DCK SKJ bude postupovať pri nominácii podľa nasledujúcich kritérií:

 

1.Coursingový víťaz SR 2016

2.Finálové umiestnenie (do 6. miesta) na ME v coursingu 2016 na Veľkom Poli, Slovensko

3.Najlepšie 3 umiestnenia v pretekoch v dostihovej sezóne 2016 a 2017, pri rovnosti rozhoduje umiestnenie v ďalšom preteku. 

DOSTIHOVÉ VYBAVENIE PSA:

Od 01.01.2017 je povinný náhubok pre všetky plemená tzn. aj pre talianske chrtíky. Taktiež dostihové dečky je možné použiť výlučne vo farbách biela a červená, a to bez čísel (coursingové dečky).

DCK SKJ 18.04.2017

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

bozikova.slavomira@gmail.com

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Povinné prílohy:

  1. kópia dostihovej knihy

  2. kópia preukazu o pôvode psa

  3. kópia o úhrade štartovného

Nepovinné prílohy:

  1. posudok z CACIB výstavy

DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ KALENDÁR SR NA ROK 2017

 

V rámci Národného dostihového a coursingového kalendára na rok 2017 bola schválená zmena. Namiesto zrušeného CACIL dostihu v Kolíne bol doplnený CACT dostih v Rabapatone. Zápisnica z hlasovania a odôvodnenie si môžete pozrieť TU.

 

DCK SKJ  10.04.2017

MERANIE VIPETOV A TALIANSKYCH CHRTÍKOV

 

 

Prvé meranie sa uskutoční dňa 19.02.2017 na Národnej výstave psov CAC v Bratislave. Uzávierka prihlášok na meranie je 17.02.2017.

Na meranie si nezabudnite priniesť tréningovú knižku a licenciu psa

 

Meranie výšky v kohútiku môže vykonávať a potvrdzovať výlučne DCK SKJ a to len prostredníctvom tých meracích rozhodcov, ktorých na daný termín deleguje DCK SKJ. 

Riadne prihlásené vipety a talianske chrtíky sú premeriavané bez poplatku. Za premeriavanie vipetov a talianskych chrtíkov prihlásených priamo na mieste alebo po termíne uzávierky sa uhrádza poplatok 2 eurá.

 

UPOZORŇUJEME NA POVINNÉ TZV. DRUHÉ PREMERANIE VIPETA A TALIANSKEHO CHRTÍKA PRED ZAČIATKOM DOSTIHOVEJ / COURSINGOVEJ SEZÓNY, KTORÁ NASLEDUJE PO DOVŔŠENÍ 2 ROKOV VEKU PSA, KTORÉ MUSÍ BYŤ RIADNE ZAPÍSANÉ V LICENCII PSA. V OPAČNOM PRÍPADE JE LICENCIA NEPLATNÁ A DCK SKJ MÁ PRÁVO TAKÚTO LICENCIU STIAHNUŤ.

 

DCK SKJ 08.02.2017

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Na meranie si nezabudnite priniesť:

  1. tréningovú knižku

  2. licenciu

DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ KALENDÁR SR NA ROK 2017

 

Na zasadnutí DCK SKJ dňa 30.12.2016 bol schválený Dostihový a coursingový kalendár SR na rok 2017.

 

DCK SKJ  31.12.2016

FCI MEDZINÁRODNÝ PORIADOK PLATNÝ OD 1.1.2017

 

Dňa 1.1.2017 vstúpi do platnosti nový Medzinárodný dostihový a coursingový poriadok. 

 

DCK SKJ  08.12.2016

OZNAMY DCK SKJ V PRIEBEHU ROKA 2016

 

Všetky oznamy, ktoré DCK SKJ uverejnila na svojej stránke počas roka 2016 nájdete TU.

bottom of page