top of page

OZNAMY DCK SKJ V ROKU 2016

Kluby v pôsobnosti DCK SKJ:

Slovenský klub chovateľov chrtov

Slovenský dostihový a cursingový zväz

Racing Hounds Slovakia

FCI
2016
DCK SKJ bude uznávať tréningové behy, licenčné behy iba od vyššie uvedených klubov.
Iné ako uvedené kluby nemajú splnené podmienky v zmysle štatútu DCK SKJ.
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN 

 

Ďakujeme všetkým majiteľom psov, ktorí si dnes 03.12.2016 boli prevziať cenu  Dostihového  a  Coursingového víťaza 2016.  Veľká  vďaka  patrí aj p. Miriam Hudecovej za krásne fotografie, ktoré sme uverejnili v galérii víťazov.

Galéria Coursingových víťazov SR 2016

Galéria Dostihových víťazov SR 2016

DCK SKJ, 03.12.2016

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN PRE DOSTIHOVÝCH A COURSINGOVÝCH VÍŤAZOV SR 2016

 

Pozývame všetkých záujemcov o dostihový šport na slávnostné odovzdávanie cien najúspešnejších chrtom uplynulej dostihovej sezóny, ktoré sa uskutoční v sobotu 03.12.2016 sa na Medzinárodnej výstave v Nitre (Hala M1). Ocenenie DCK SKJ za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej kynológie si prevezmú aj historicky prví dvaja slovenskí FCI Majstri Európy v coursingu. Pohár a diplom o pridelení titulu Dostihový víťaz SR 2016 alebo Coursingový víťaz SR 2016 od predsedu Dostihovej a coursingovej komisie SKJ p. Romana Božika si prevezmú majitelia týchto chrtov:

COURSINGOVÍ VÍŤAZI SR 2016
 
Afgánsky chrt - suka

Bahirra Juwel von Persien, maj. Katarína Chupeková

 

Barzoj - suka

B´Laure Wilwarin von Dretowitz, maj. Lukáš Jakl

 

Barzoj - pes

Gavriil Borisovich Mraja, maj. Oľga Dašková

Greyhound - pes

GStraight Ahead Basil, maj. Kristína Bachanová

Írsky vlkodav - suka

Dharma Dew Casidy Ray, maj. Pavlína Polčičová

 

Írsky vlkodav - pes

Deaglan Casidy Ray, maj. Martina Mariščáková

 

Taliansky chrtík - suka

Bellen Dora Grey, maj. Martina Červeňáková

 

Taliansky chrtík - pes

El Eban Mraja, maj. Radovan Bočák

 

Taliansky chrtík - národná trieda - pes

Eterno di Sangue Regale, maj. Martina Červeňáková

 

DCK SKJ 29.11.2016

Maďarký chrt - pes

Sigi, maj. Katarína Pózmanová

 

Saluki - suka

Celiora Lux Essenia, maj. Valéria Miertušová

 

Sloughi - suka

Bedouine Balkan Sighthound ECC 2016, maj. Ivan Pádej

Whippet - suka

Fierce Fireball Badaboom, maj. Simona Hudecová

 

Whippet - pes

Fierce Fireball Blaze ECC 2016, 

maj. Slavomíra a Roman Božikovi

Vipet - Národná trieda - suka

Fierce Fireball Charlie´s Angel, maj. Viktória Obetková

 

Whippet - Národná trieda - pes

Jaspis Isis Wind, maj. Michal Mikula

 

 

DOSTIHOVÍ VÍŤAZI SR 2016
 
Greyhound - suka

Eferel Radena, maj. Radovan Bočák

 

Taliansky chrtík - národná trieda - pes

Eterno di Sangue Regale, maj. Martina Červeňáková

MERANIE VIPETOV A TALIANSKYCH CHRTÍKOV

 

 

Mimoriadne meranie sa uskutoční dňa 03.12.2016 na Výstave v Nitre po odovzdaní cien Dostihovým a Coursingovým víťazom SR 2016. Uzávierka prihlášok na meranie je 02.12.2016 do 20:00 hod.

 

Na meranie si nezabudnite priniesť tréningovú knižku a licenciu psa

 

Riadne prihlásené vipety a talianske chrtíky sú premeriavané bez poplatku. Za premeriavanie vipetov a talianskych chrtíkov prihlásených priamo na mieste alebo po termíne uzávierky sa uhrádza poplatok 2 eurá.

 

UPOZORŇUJEME NA POVINNÉ TZV. DRUHÉ PREMERANIE VIPETA A TALIANSKEHO CHRTÍKA PRED ZAČIATKOM DOSTIHOVEJ / COURSINGOVEJ SEZÓNY, KTORÁ NASLEDUJE PO DOVŔŠENÍ 2 ROKOV VEKU PSA, KTORÉ MUSÍ BYŤ RIADNE ZAPÍSANÉ V LICENCII PSA. V OPAČNOM PRÍPADE JE LICENCIA NEPLATNÁ A DCK SKJ MÁ PRÁVO TAKÚTO LICENCIU STIAHNUŤ.

 

DCK SKJ 28.11.2016

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Na meranie si nezabudnite priniesť:

 1. tréningovú knižku

 2. licenciu

ZASADNUTIE KOMISIE

 

Dňa 02.11.2016 v Nitre sa uskutočnilo zasadnutie komisie. Zápisnica zo zasadnutia je uverejnená TU

 

DCK SKJ  22.11.2016

DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR 2016

 

Prosíme všetkých záujemcov o súťaž Dostihový víťaz SR 2016, aby zaslali spracované výsledky dostihov spolu s kópiou dostihovej knihy najneskôr do 23.11.2016

 

Vyplnené tlačivo zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

POZNÁMKA: Titul Coursingový víťaz SR 2016 bude vyhodnocovať DCK SKJ automaticky tzn. nie je potrebné zasielať spracované výsledky. V prípade rovnosti bodov bude majiteľ psa vyzvaný na doplnenie ďalšieho výsledku e-mailom.

Slávnostné odovzdávanie cien Coursingovým a dostihovým víťazom SR za rok 2016 sa uskutoční na Medzinárodnej výstave psov Nitradog 3.-4.12.2016. Každý majiteľ víťaza dostane e-mailom pozvánku.

 

DCK SKJ 17.11.2016

Povinné prílohy:

kópia dostihovej knihy

FCI DOSTIHOVÝ KALENDÁR 2017 

 

 

FCI dostihový kalendár na nasledujúcu sezónu bol oficiálne vydaný.

 

 

DCK SKJ 25.09.2016

REPREZENTAČNÁ EQUIPA SR NA MS V DOSTIHOCH 2016

 

Na tohtoročných Majstrovstvách sveta vo francúzskom Toulouse v dňoch 2.-4. septembra 2016 bude SR reprezentovať len jeden reprezentant:

 

LG Bohemia Snap Dog

vipet, pes, maj. Ľuboš Žinčík

 

Nášmu reprezentantovi prajeme veľa šťastia.

 

DCK SKJ 04.08.2016

 

MAJSTROVSTVÁ SVETA V DOSTIHOCH 2016 - PRIHLASOVANIE

 

V dňoch 2. – 4. septembra 2016 sa vo francúzskom Toulouse uskutočnia tohtoročné Majstrovstvá sveta v dostihoch. Prosíme záujemcov, aby vyplnenú prihlášku spolu s kópiou dostihovej knihy a kópiou preukazu o pôvode psa zasielali na adresu: dck@skj.sk  najneskôr do 27.07.2016. Po uvedenom termíne nebude prihláška na ME prijatá.

 

Štartovné za jedného psa je 30 eur, ktoré musí záujemca uhradiť do 27.07.2016 na účet:

 

IBAN: SK8809000000000260052800

BIC:    GIBASKBX

Suma: 30 €

Do poznámky uviesť: meno psa

 

UPOZORNENIE: Bez úhrady štartovného do 27.07.2016 nebude pes zaradený do slovenskej equipy.

 

Každý navrhnutý chrt musí pred dátumom 27.07.2016 prejsť dvoma pretekmi bez diskvalifikácie. Pokiaľ bude chrt diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi dátumom 27.07.2016 a dátumom konania majstrovstiev, jeho účasť je vylúčená.

 

DCK SKJ 16.07.2016

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Povinné prílohy:

 1. kópia dostihovej knihy

 2. kópia preukazu o pôvode psa

POĎAKOVANIE SLOVENSKÝM REPREZENTANTOM

 

Ďakujeme všetkým účastníkom slovenskej reprezentačnej výpravy, ktorí sa zúčastnili Majstrovstiev Európy v coursingu 2016 vo Veľkom Poli v dňoch 17.-19.06.2016! Našu krajinu reprezentovala historicky najpočetnejšia skupina  44 chrtov. Získali sme dve najvzácnejšie umiestnenia, čím sa rok 2016 zapísal zlatými písmenami do histórie slovenského coursingu. Získali sme aj ďalších krásnych a neuveriteľných 10 pódiových umiestnení:

 

BEDOUINE BALKAN SIGHTHOUND 

1. miesto, Majster Európy v coursingu 2016

Sloughi - suka, maj. Ivan Pádej

 

FIERCE FIREBALL BLAZE

1. miesto, Majster Európy v coursingu 2016

Whippet - pes, maj. Slávka a Roman Božikovi

 

ETERNO DI SANGUE REGALE - 2. miesto

Taliansky chrtík - šprintér, pes, maj. Martina Červeňáková

 

BOMANI BALKAN SIGHTHOUND - 3. miesto

Sloughi, pes, maj. Mária Velická

 

DEAGLAN CASIDY RAY - 4. miesto

Írsky vlkodav, pes, maj. Martina Mariščáková

 

FIERCE FIREBALL CHARLIE´S ANGEL - 4. miesto

Whippet - špritnér, suka, maj. Viktória Obetková

 

MISTER DOLCE GOOD TO SEE YOU - 5. miesto

Whippet, pes, maj. Slávka a Roman Božikovi

 

BLUE VELVET DUELANO - 5. miesto

Taliansky chrtík - šprintér, pes, maj. Jana Ondrišová

 

AIRY ELF´S MAKE MY DAY - 5. miesto

Greyhound, suka, maj. Petra Elexhauserová

 

ARLIN LUX ESSENIA - 6. miesto

Írsky vlkodav, pes, maj. Martina Mariščáková

 

STRAIGHT AHEAD BASIL - 6. miesto

Greyhound, pes, maj. Kristína Bachanová

 

VAKVÁGTA KACAJ - 6. miesto

Maďarský chrt, suka, maj. Martina Baranová

 

Za účasť na ME ďakujeme aj ďalším reprezentantom. Zvlášť patrí poďakovanie Patrikovi Červeňákovi, ktorý bol vedúcim reprezentačnej výpravy. Krátke zhodnotenie z Majstrovstiev a malú galériu fotografií si môžete pozrieť TU. Ak máte fotografie svojich psov z ME, ktoré by ste radi videli v galérii, zašlite tieto na adresu bozikova.slavomira@gmail.com

 

 

DCK SKJ 03.07.2016

VÝSLEDKY
REPREZENTAČNÉ TRIČKÁ

 

Tričká pre reprezentantov budú, rovnako ako po iné roky, v modrej farbe, dizajn tričiek vypracovala Slávka Božiková. Tričká si môžete objednávať do 27.05.2016 na adrese bozikova.slavomira@gmail.com Cena za tričko je 7,50 € / ks, ktorú je potrebné zaslať do 27.05.2016 na účet:

 

IBAN: SK8809000000000260052800

BIC:    GIBASKBX

Suma: 7,50 €

Do poznámky uviesť: meno osoby

 

DCK SKJ 22.05.2016 

 

REPREZENTAČNÁ EQUIPA SR NA ME V COURSINGU 2016

 

Na tohtoročných Majstrovstvách Európy v coursingu, ktoré sa uskutočnia na Veľkom Poli v dňoch 17. - 18. - 19.  júna 2016 bude SR reprezentovať equipa uverejnená v prílohe.

 

VEDÚCI REPREZENTÁCIE SR

Záujemci o funkciu vedúceho reprezentácie SR sa môžu nahlásiť na adresu dck@skj.sk do 20.05.2016.

 

 

DCK SKJ 11.05.2016 

 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V COURSINGU 2016 - PRIHLASOVANIE

 

V dňoch 17. – 19. 06. 2016 sa na Veľkom Poli uskutočnia tohtoročné Majstrovstvá Európy v coursingu. Prosíme záujemcov, aby vyplnenú prihlášku spolu s kópiou dostihovej knihy, kópiou preukazu o pôvode psa a kópiou potvrdenia o úhrade štartovného zasielali na adresu: dck@skj.sk  najneskôr do 03.05.2016. Po uvedenom termíne nebude prihláška na ME prijatá. Prihlášku na ME môžu zasielať aj vipety a talianske chrtíky s vyššou kohútikovou mierou (národná trieda).

 

Štartovné za jedného psa je 35 eur, ktoré musí záujemca uhradiť do 03.05.2016 na účet:

 

IBAN: SK8809000000000260052800

BIC:    GIBASKBX

Suma: 35 €

Do poznámky uviesť: meno psa

 

UPOZORNENIE: Bez úhrady štartovného do 03.05.2016 nebude pes zaradený do slovenskej equipy.

 

Pre účasť na majstrovstvách FCI sú oprávnení len tí psi, ktorých dostiahnuté výsledky predstavujú vysoký štandard kvality nutný pre tento druh vrcholovej súťaže. 

 

Každý navrhnutý chrt musí pred dátumom 03.05.2016 prejsť dvoma pretekmi bez diskvalifikácie. Pokiaľ bude chrt diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi dátumom 03.05.2016 a dátumom konania majstrovstiev, jeho účasť je vylúčená.

 

KRITÉRIA VÝBERU REPREZENTANTOV:

Reprezentantov na ME nominuje DCK SKJ. Ak počet záujemcov prevyšuje 6 jedincov pre plemeno a pohlavie, DCK SKJ bude postupovať pri nominácii podľa nasledujúcich kritérií:

 

1.Coursingový víťaz SR 2015

2.Finálové umiestnenie (do 6. miesta) na ME v coursingu 2015 vo Fínsku

3.Najlepšie 3 umiestnenia v pretekoch v dostihovej sezóne 2015 a 2016, pri rovnosti rozhoduje umiestnenie v ďalšom preteku. 

 

DCK SKJ 12.04.2016

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Povinné prílohy:

 1. kópia dostihovej knihy

 2. kópia preukazu o pôvode psa

 3. kópia o úhrade štartovného

VÝSLEDKY MS V COURSINGU ŽILINA STRÁŇAVY

 

 

Oficiálne výsledky z Majstrovstiev Slovenska v coursingu 2016 CACIL, CACT Žilina Stráňavy, ktoré sa konali v dňoch 05.03.2016 - 06.03.2016, organizátorom bol klub Racing Hounds Slovakia - RHS, boli pridané na stránku.

 

DCK SKJ 16.03.2016

VÝROČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE ÚKK

 

 

Dňa 06.03.2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo Výročné valné zhromaždenie Únie kynologických klubov kde bolo schválené ustanovenie Dostihovej a coursingovej komisie SKJ pod ÚKK, zároveň bol schválený štatút komisie a boli zvolení komisári DCK SKJ na nasledujúce obdobie.

 

DCK SKJ 10.03.2016

MERANIE VIPETOV A TALIANSKYCH CHRTÍKOV

 

 

Ďalšie meranie sa uskutoční dňa 03.04.2016 na Výstave v Nitre. Uzávierka prihlášok na meranie je 31.03.2016.

 

Ďalšie termíny meraní: 

 

13.08.2016 - Klubová výstava chrtov Mojmírovce

01.10.2016 - Slovenské Derby Ivánka pri Nitre

 

Na meranie si nezabudnite priniesť tréningovú knižku a licenciu psa

 

Riadne prihlásené vipety a talianske chrtíky sú premeriavané bez poplatku. Za premeriavanie vipetov a talianskych chrtíkov prihlásených priamo na mieste alebo po termíne uzávierky sa uhrádza poplatok 2 eurá.

 

UPOZORŇUJEME NA POVINNÉ TZV. DRUHÉ PREMERANIE VIPETA A TALIANSKEHO CHRTÍKA PRED ZAČIATKOM DOSTIHOVEJ / COURSINGOVEJ SEZÓNY, KTORÁ NASLEDUJE PO DOVŔŠENÍ 2 ROKOV VEKU PSA, KTORÉ MUSÍ BYŤ RIADNE ZAPÍSANÉ V LICENCII PSA. V OPAČNOM PRÍPADE JE LICENCIA NEPLATNÁ A DCK SKJ MÁ PRÁVO TAKÚTO LICENCIU STIAHNUŤ.

 

DCK SKJ 12.02.2016

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Na meranie si nezabudnite priniesť:

 1. tréningovú knižku

 2. licenciu

MERANIE VIPETOV A TALIANSKYCH CHRTÍKOV

 

 

Prvé tohtoročné meranie sa uskutoční dňa 10.02.2016 v Hoteli Blue, Riazanská 38, Bratislava o 16:30 hod. Uzávierka prihlášok na meranie je 08.02.2016 do 20:00 hod.

 

Všetky plánované termíny meraní a informácie, ktoré k meraniu potrebujete si môžete kedykoľvek pozrieť kliknutím na ikonku vipeta vpravo hore.

 

V roku 2016 sú plánované tieto termíny meraní: 

 

10.02.2016 - Hotel Blue, Riazanská 38, Bratislava

03.04.2016 - Výstava Nitra

13.08.2016 - Klubová výstava chrtov Mojmírovce

01.10.2016 - Slovenské Derby Ivánka pri Nitre

 

Na meranie si nezabudnite priniesť tréningovú knižku a licenciu psa

 

Riadne prihlásené vipety a talianske chrtíky sú premeriavané bez poplatku. Za premeriavanie vipetov a talianskych chrtíkov prihlásených priamo na mieste alebo po termíne uzávierky sa uhrádza poplatok 2 eurá.

 

UPOZORŇUJEME NA POVINNÉ TZV. DRUHÉ PREMERANIE VIPETA A TALIANSKEHO CHRTÍKA PRED ZAČIATKOM DOSTIHOVEJ / COURSINGOVEJ SEZÓNY, KTORÁ NASLEDUJE PO DOVŔŠENÍ 2 ROKOV VEKU PSA, KTORÉ MUSÍ BYŤ RIADNE ZAPÍSANÉ V LICENCII PSA. V OPAČNOM PRÍPADE JE LICENCIA NEPLATNÁ A DCK SKJ MÁ PRÁVO TAKÚTO LICENCIU STIAHNUŤ.

 

DCK SKJ 28.01.2016

PRIHLÁŠKA 

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Slavomíra Božiková

 

 

Na meranie si nezabudnite priniesť:

 1. tréningovú knižku

 2. licenciu

NOMINAČNÉ KRITÉRIA VÝBERU REPREZENTANTOV
NA ME V COURSINGU 2016

 

Podmienky účasti na ME v coursingu sú nasledovné:

a. potrebná licencia (dostihová alebo licencia pre coursing)

b. každý chrt musí pred dátumom uzávierky podania prihlášok prejsť 2 pretekmi bez diskvalifikácie.

c. pokiaľ bol pes diskvalifikovaný z preteku v dobe medzi uzávierkou podania prihlášok a dátumom konania ME, jeho účasť je vylúčená.

 

Pre účasť na ME v coursingu sú oprávnení len tí psi, ktorých dosiahnuté výsledky predstavujú vysoký štandard kvality nutný pre tento druh vrcholovej súťaže. DCK SKJ určí psov vhodných pre účasť na ME v coursingu 2016.

 

Ak počet záujemcov prevyšuje stanovený limit (6 jedincov pre plemeno a pohlavie), bude DCK SKJ postupovať pri nominácii reprezentantov podľa nasledujúcich kritérií:

 

1. kritérium: coursingový víťaz za rok 2015

2. kritérium: finálové umiestnenie (do 6. miesta) na ME v coursingu 2015 vo Fínsku

3. kritérium: najlepšie tri umiestnenia v pretekoch v predchádzajúcej a aktuálnej dostihovej sezóne, pri rovnosti rozhoduje umiestnenie v ďalšom preteku.

 

Zmena majiteľa:

Ak pes zmení majiteľa a presúva sa na Slovensko, tento môže štartovať za Slovensko a to len ak je zapísaný v plemennej knihe UKK (má pridelené SPKP + číslo) minimálne 6 mesiacov.

 

Prihlasovanie:

Prihláška na ME v coursingu 2016 zasiela spolu s povinnými prílohami majiteľ psa Dostihovej a coursingovej komisii SKJ do termínu uzávierky prijímania prihlášok, ktorý je 3. mája 2016. Všetky potrebné informácie a tlačivo prihlášky budú včas zverejnené na stránke DCK SKJ.

 

UPOZORNENIE:

Prosíme záujemcov o účasť na ME v coursingu 2016, aby si dôkladne a včas naplánovali svoju účasť na pretekoch, a aby to nenechávali na poslednú chvíľu. Prihlášky po termíne (3.5.2016) už nebudú prijaté.

 

 

SKJ DCK 25.01.2016

 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN PRE DOSTIHOVÝCH A COURSINGOVÝCH VÍŤAZOV SR 2015

 

V nedeľu 17.01.2016 sa na Medzinárodnej výstave v Nitre uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien najúspešnejším chrtom uplynulej dostihovej sezóny, ktorí si prevzali z rúk predsedu Dostihovej a coursingovej komisie SKJ p. Romana Božika diplom o pridelení titulu Coursingový a Dostihový víťaz SR za rok 2015. Víťazom ešte raz blahoželáme a veríme, že budú slovenskú kynológiu úspešne prezentovať aj na Majstrovstvách Európy v coursingu 2016, ktoré budú po prvý raz usporiadané na území Slovenska. Krásne fotografie víťazov od p. Alžbety Fľakovej si môžete pozrieť v galérii Coursingových víťazov a v galérii Dostihových víťazov.

 

 

 

COURSINGOVÍ VÍŤAZI SR 2015
 
Afgánsky chrt - suka

Bahirra Juwel von Persien, maj. Katarína Chupeková

 

Afgánsky chrt - pes

Blue Briliant Kaskarak-Shahra, maj. Alena Palárcová

 

Barzoj - suka

B´Laure Wilwarin von Dretowitz, maj. Lukáš Jakl

 

Barzoj - pes

Dogoni Menja Mraja, maj. Oľga Dašková

 

Írsky vlkodav - pes

Arlin Lux Essenia, maj. Martina Mariščáková

 

Saluki - suka

Ta´zim Gehna Gazalah, maj. Alžbeta Fľaková

 

Saluki - pes

Badar Al-Najir, maj. Mikuláš Kevély

 

Sloughi - pes

Basir El Guerrouj, maj. Vladimír Ferko

 

 

 

 

DCK SKJ 19.01.2016

Greyhound - pes

Straight Ahead Basil, maj. Kristína Bachanová

 

Taliansky chrtík - suka

Bellen Dora Grey, maj. Martina Červeňáková

 

Taliansky chrtík - pes

El Eben Mraja, maj. Radovan Bočák

 

Taliansky chrtík - Národná trieda - pes

Eterno di Sangue Regale, maj. Martina Červeňáková

 

Whippet - suka

Fierce Fireball Badaboom, maj. Simona Minarovičová

 

Whippet - pes

Fierce Fireball Blaze, maj. Slavomíra a Roman Božik

 

Whippet - Národná trieda - pes

Jaspis Isis Wind, maj. Michal Mikula

 

 

DOSTIHOVÍ VÍŤAZI SR 2015
 
Whippet - pes

LG Bohemia Snap Dog, maj. Perla Žinčíková

 

Saluki - pes

Badar Al-Najir, maj. Mikuláš Kevély

PRÍSPEVKY DO ANTIDOPINGOVÉHO FONDU - ZMENA TERMÍNU

 

Dňa 15.01.2016 bolo ukončené elektronické hlasovanie o zmene termínu na úhradu príspevkov klubov do Antidopingového fondu. Pôvodný dátum "31.12." bol zmenený na "30.06." Dôvody zmeny termínu sú uvedené v zápisnici. Jednotlivé kluby budú za dostihovú sezónu 2016 uhrádzať príspevky do Antidopingového fondu na základe predpisu, ktorý bude zaslaný každému klubu. V uvedenom predpise budú uvedené všetky informácie potrebné pre úhradu príspevku. Dátum 30.06.2016 je najneskorším termínom úhrady príspevku klubov do Antidopingového fondu za dostihovú sezónu 2016. 

 

DCK SKJ 19.01.2016

NÁRODNÝ PORIADOK - ZAPRACOVANIE ZMIEN

 

Všetky zmeny, ktoré boli schválené na zasadnutí dňa 10.12.2015 (viď zápisnica) boli zapracované do Národného poriadku SR. Zmeny sa týkajú zriadenia Antidopingového fondu a skutočnosti, že minimálny počet coursingov pre Coursingového víťaza bude stanovovať DCK SKJ pred každou dostihovou sezónou. Dôvodom pre toto opatrenie je zvýšený počet coursingov v rámci jednej dostihovej sezóny. Zároveň pre usporiadateľov prikladáme tlačivo k licenčným behom, ktoré kluby nájdu aj medzi tlačivami v sekcii "predpisy". 

 

DCK SKJ 05.01.2016

DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ KALENDÁR SR 2016

 

Národný dostihový a coursingový kalendár na rok 2016 bol dnes pridaný do ikonky vpravo hore.

 

DCK SKJ 31.12.2015

OZNAMY DCK SKJ V PRIEBEHU ROKA 2015

 

Všetky oznamy, ktoré DCK SKJ uverejnila na svojej stránke počas roka 2015 nájdete TU.

bottom of page